Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Rechtenopleidingen worden geen Colleges

MAASTRICHT. De Maastrichtse rechtenfaculteit zal, als het aan het bestuur ligt, haar reguliere opleidingen nu niet vervangen door University Colleges. Onlangs stelden vier prominente facultaire juristen een rigoureuze herziening van het curriculum voor. Vorige week woensdag kwamen het bestuur en de academische staf bij elkaar om te discussiëren over de koers van hun opleiding.

Welke kant gaat het op met de rechtenopleiding in Maastricht? Blijven Nederlands recht en European Law School reguliere studies en in principe voor iedereen toegankelijk, zoals het bestuur het graag ziet? Of komen er Colleges, driejarige brede bachelors met daarin ook vakken als sociologie, economie en politicologie? Dit alternatief komt van oud-rector Gerard Mols, oud-decaan Aalt Willem Heringa, oud-faculteitsbestuurder prof. Jan Smits, en ELS-coördinator Bram Akkermans. Zij vinden dat Maastricht zich moet onderscheiden van de rest van Nederland door zowel een Rechtsgeleerd College Maastricht als een European Law College op te richten, academische communities in afzonderlijke gebouwen. “Je weet natuurlijk niet of zo’n experiment slaagt, daarom willen we de reguliere opleiding Nederlands recht voorlopig behouden.” Bij succes kan die op termijn worden geschrapt, zei Smits onlangs in Observant.  
“We moeten ons onderscheiden, maar niet zo onderscheiden dat we geen juridische opleiding meer zijn”, zegt decaan Hildegard Schneider desgevraagd.We kunnen het academisch wel leuk vinden om het roer om te gooien, maar dan zijn we onverantwoord bezig. We moeten een opleiding aanbieden waar de studenten iets aan hebben, waarmee ze een baan kunnen vinden.” Daarom wil het faculteitsbestuur de basisopleidingen behouden. Volgens Schneider moet “hun huis” op fundamenten staan. “We willen van onze hoofdopleiding Nederlands recht niet alleen maar een elitestudie maken. In Utrecht hebben ze geprobeerd om een College van de grond te krijgen in plaats van de reguliere opleiding, maar daar draaien ze al jarenlang naast elkaar.” In het plan van het bestuur zal Nederlands recht worden samengevoegd met de reguliere track van European Law School. Daarnaast zal er voor getalenteerde studenten een excellentieprogramma komen, het Maastricht Law College: een driejarige opleiding waarbij het reguliere traject wordt uitgebreid met onder meer symposia en lezingen, waar extra vakken worden gegeven en waar tevens het Marble-project en het huidige honoursprogramma onderdeel van uit gaan maken. Studenten verdienen er 60 studiepunten extra mee.
Dat afgestudeerden een baan moeten kunnen vinden, ook als advocaat of bijvoorbeeld rechter, is voor Schneider van groot belang. Voor deze togaberoepen is het zogeheten civiel effect nodig. “Daar hoort een vaste vakkencanon bij. Je hebt wel enige speelruimte, maar niet veel.”
Toch zet het bestuur niet een streep door het hele ‘College’-plan. Het idee van een “brede elite-studie”, naast de bestaande opleidingen, is een optie. Schneider: “Denk aan Law Science Technology, of Global Government & Justice.”
Rest de vraag of de opleiding uiteindelijk onderscheidend genoeg zal zijn van de zusterfaculteiten. “Inhoudelijk hebben we misschien nog een slag te maken door het curriculum nog meer te doordringen van een Europese context, maar verder lijken me veertig nationaliteiten in je staf en studentenpopulatie onderscheidend genoeg.” Portefeuillehouder onderwijs, Chris Backes, vult aan: “Bovendien moeten we nóg een keer benadrukken hoe kleinschalig ons pgo is, of beter gezegd, student-activerend onderwijs. Het lijkt misschien niet meer onderscheidend, omdat andere opleidingen ook kleinschalig onderwijs claimen, maar in werkelijkheid werken alleen wij en Rotterdam met zo’n tien tot vijftien mensen in het eerste jaar.”
De nieuwe onderwijsplannen moeten in september 2015 ingaan.

 

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)