Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Zorgen over overgangsregeling oud-nieuw curriculum rechten

Zorgen over overgangsregeling oud-nieuw curriculum rechten

Photographer:Fotograaf:

Loraine Bodewes

“Maatwerk vind ik een vage term”

MAASTRICHT. In de faculteitsraad bij rechten maken studentleden zich zorgen over de overgangsregeling voor de groep die de ‘oude’ opleiding rechtsgeleerdheid volgt, maar nog vakken moet herkansen – sinds september is het curriculum rigoureus veranderd. Er zou sprake zijn van studiedruk, onzekerheid en angst om de eindstreep niet te halen. Vice-decaan Sjoerd Claessens probeert hen ervan te overtuigen dat “niemand zal achterblijven”.

In september startte de gloednieuwe bachelor rechtsgeleerdheid. De klassieke invulling en bijbehorende toetsing is daarbij flink overhoop gehaald. Reden dat het voor de faculteit onmogelijk is om studenten uit het oude curriculum in de nieuwe variant te laten instromen, legt vice-decaan Claessens uit in een gesprek met Observant. En het oude én nieuwe programma parallel draaien is evenmin een optie. Bovendien wil hij voorkomen dat studenten nog “tot in lengte der dagen” het oude curriculum blijven volgen. “We willen er de vaart in houden.” En daarbij zal de faculteit hen helpen, luidde de boodschap van Claessens tijdens de jongste faculteitsraadsvergadering in februari.
“We zullen er alles aan doen om iedereen die in het oude curriculum is gestart, ook in het oude curriculum te laten afstuderen.” Het was niet de eerste keer dat hij de studenten vroeg om vertrouwen te hebben op een goede afloop. In oktober was er ook al discussie over in de faculteitsraad.

Zelfstudie
Voor tweede- en derdejaars die nog ‘oude’ vakken moeten halen, betekent de overgangsregeling dat ze nog twee keer de kans krijgen om een toets met een voldoende af te sluiten. Daarna volgt ‘maatwerk’. Het vak nogmaals volgen inclusief onderwijsgroepen en colleges is echter niet meer mogelijk. En daar zit de grootste pijn. Volgens raadsleden Caspar Bottemanne en Jur Schilp is het een enorme “tegenvaller”. “Het komt aan op zelfstudie en dat is zwaar, zeker bij een lastig vak als metajuridica”, zegt Schilp, derdejaars, desgevraagd. “De faculteit komt studenten tegemoet met een informatiesessie van een uurtje en maatwerk – dat is het enige dat op papier staat. Maar maatwerk vind ik een vage term. Wat houdt dat in? En hoe zit het met tussenopdrachten die voorheen wel meetelden voor het eindresultaat? Vervallen die?”

Maatwerk
Wat vindt Claessens van de kritiek? “Over het maatwerk zijn we inderdaad vaag, we weten het zelf ook nog niet. Dat hangt af van het aantal studenten dat het vak na twee kansen nog niet heeft gehaald. Misschien een mondeling als het om twee mensen gaat, maar een extra schriftelijke toets als het er meer zijn? Ik durf daar niets over te zeggen. Bovendien hebben de blokcoördinator en de examencommissie er ook een stem in.” Tegelijkertijd ontmoedigt de faculteit met deze vaagheid de strategische keuze van studenten. “Sommigen gooien er op een schriftelijk tentamen met de pet naar omdat ze weten dat ze uiteindelijk toch een mondeling krijgen waar ze beter in zijn. Dat is berekenend en die houding willen we niet”, zegt Claessens.

Gebrekkig
Volgens de studentraadsleden zou het beter zijn als de faculteit zich creatiever toont en de regeling preciezer uitwerkt, zodat hun studiegenoten weten waar ze aan toe zijn. “Nu is het veel te gebrekkig voor het maken van keuzes binnen het aanstaande academisch jaar”, zegt Schilp. Onderwijsgroepen voor alle herkansers, hen de uitwerkingen van tutoren overhandigen: het zou al iets helpen, zeggen ze. Uit onzekerheid zijn studenten van plan om, buiten de opleiding om, zelf onderwijsgroepen samen te stellen, vertellen Bottemanne en Schilp.

Veilige weg
Schilp vindt dat de faculteit bovendien een klimaat creëert waarin extracurriculaire activiteiten worden ontmoedigd. Hij merkt dat studenten “voor de veilige weg kiezen. Als je weet dat je dit jaar de enige mogelijkheid hebt om onderwijs te volgen, dan is de keuze snel gemaakt. Dan ga je bijvoorbeeld niet in het bestuur van een vereniging.” Terwijl extracurriculaire activiteiten (vereniging, bijbaan, vrijwilligerswerk, stage) volgens de studentraadsleden van “onmiskenbaar belang” zijn voor de ontwikkeling van studenten. “Het geeft je daarnaast de mogelijkheid om jezelf later te onderscheiden op de arbeidsmarkt.”
Vice-decaan Claessens: “Dit is een fulltime opleiding, veertig uur per week, dat vraagt commitment. Extracurriculaire activiteiten komen erbovenop.”

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)