Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Thuiswerken is geen recht, en ook geen verplichting”

“Thuiswerken is geen recht, en ook geen verplichting”

Photographer:Fotograaf:

Loraine Bodewes

Het nieuwe werken aan de UM

MAASTRICHT. Komen we straks weer naar onze vertrouwde werkplek op de universiteit? Of blijven we na corona vooral thuiswerken? Het zal hoogstwaarschijnlijk een combinatie van beide worden, verwacht de Taskforce The Future of Working at UM. Voor het zover is, moet er een hoop worden geregeld.

Dat blijkt uit The future of working at UM, een rapport waarin diezelfde taskforce, onder leiding van de decaan van de rechtenfaculteit, Jan Smits, de contouren schetst van het hybride werken; een combinatie van op kantoor, thuis en op verschillende (lees: niet alleen kantoor-) tijden.

“We moeten dit nu verder uitwerken”, benadrukte Smits tijdens de jongste vergadering van de universiteitsraad. Daarvoor dient onder andere de uitslag van een enquête onder medewerkers. Die loopt nog tot en met 30 april en wil een reactie op vragen en stellingen als: ‘Ik ben in staat om op afstand effectief te werken.’ ‘Ik behoud de balans werk-privé het beste wanneer ik ...’  En: ‘Wat wil je de UM graag meegeven m.b.t. het duurzaam inrichten van hybride werken in de toekomst?’

Vertrouwen

Een paar zaken zijn helder, legde Smits aan de U-raad uit: vertrouwen in de staf is de sleutel tot succes. En dat vertrouwen is er volop bij bestuurders. “Het laatste jaar heeft (opnieuw) laten zien dat de UM over een toegewijde staf beschikt die ook in moeilijke omstandigheden zijn verantwoordelijkheid neemt en samenwerkt.”

Niet minder belangrijk: thuiswerken is geen recht, maar ook geen verplichting. Het is een optie, het is altijd een afspraak tussen werknemer en werkgever. Daarom is het belangrijk dat er duidelijke universiteitsbrede afspraken komen wanneer thuiswerken kan en wanneer niet.

Mobiele telefoon

Verder zal de UM moeten investeren in digitale middelen - denk aan laptop, mobiele telefoon, goede internetverbinding - én expertise (training van beginnersniveau tot gevorderden) zodat iedereen op afstand kan werken. Daarnaast is het van groot belang dat het gemeenschapsgevoel niet verloren gaat als stafleden meer van huis uit (blijven) werken. Hier ligt een belangrijke taak voor de leidinggevenden. “Een manager moet continu werken aan teamontwikkeling”, heet het in het rapport. Er zal in veel gevallen een groter beroep worden gedaan op de communicatievaardigheden van de bazen. Wie training op dit vlak nodig heeft, moet dat kunnen krijgen.

“Er zal een cultuurverandering nodig zijn”, denkt U-raadslid Jenny Schell. Ze wees erop dat leidinggevenden vaak alleen oog hebben voor de mensen die op kantoor aanwezig zijn. Hoe zorg je ervoor dat mensen die van huis uit werken ook gezien worden? Smits: “Het staat hoog op onze agenda, het zijn belangrijke leiderschapsonderwerpen.”

Verantwoordelijkheid

Tegelijkertijd zal ook de werknemer zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Die kan, aldus de nota, bijvoorbeeld het volgende doen: “Laat weten waar en wanneer u werkt, blijf betrokken bij collega’s, ben flexibel.” Een handboek of gids met richtlijnen voor het personeel kan handig zijn, vindt de taskforce.

Uiteraard moet de thuiswerkplek veilig - arbo-proof - zijn en is een goede balans tussen werk en privé een must. Die balans, zo blijkt dit coronajaar, is moeilijk voor wie veel thuis werkt.

Wat mag het kosten?

Een ander punt: voor thuiswerken zijn een hoop spullen nodig. Laptops, mobieltjes, kantoormeubilair wellicht, en dat kost een paar centen. Vandaar dat de taskforce zegt: geef medewerkers een vast bedrag voor een of meerdere jaren, dat ze kunnen besteden aan hun “externe werkfaciliteiten”. En: ga een contract aan met een leverancier die de juiste spullen in huis heeft en snel levert.

Los daarvan: “Het is belangrijk dat er duidelijke regels komen die gelden voor de hele UM. Het moet niet uitmaken of iemand verbonden is aan een faculteit of servicecentrum. Iedereen heeft dezelfde voordelen en verplichtingen.”

Wet

Ook niet onbelangrijk: er moet gekeken worden naar de wet- en regelgeving op het gebied van thuiswerken. Zowel de Nederlandse als de buitenlandse. Zo heeft thuiswerken voor grenswerkers (wonend in het ene land, werkend in het andere) in normale tijden (niet tijdens corona) gevolgen voor onder andere de sociale zekerheid. In de U-raad werd erop gehamerd dat dit goed moet worden uitgezocht.

Gebouwen

Last but not least is het zaak dat de UM niet alleen de financiële impact op langere termijn onderzoekt, maar ook de effecten op het gebruik van de universitaire gebouwen. Heeft de universiteit straks nog wel zoveel kantoorruimte nodig? Bij sommige organisaties is het aantal vierkante meters sterk verminderd toen men over ging naar hybride werken, tot wel 60 procent, schrijft de taskforce. En kan een deel van de huidige kantoorruimte niet bijvoorbeeld een onderwijs en/of vergaderfunctie krijgen?

Zodra de plannen concreet zijn uitgewerkt, komt het onderwerp opnieuw aan de orde in de universiteitsraad.

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)