Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Weerstand tegen ‘barometer’ diversiteit groeit

NEDERLAND. Vijf universiteiten willen de culturele diversiteit onder hun medewerkers in kaart brengen, maar medezeggenschapsraden uiten forse kritiek op deze ‘barometer’. Vier universiteiten maken een pas op de plaats.

 

Inzicht in de migratieachtergrond van medewerkers zou helpen de kansenongelijkheid in de wetenschap te bestrijden, menen de universiteiten. Vijf van hen werken daartoe mee aan de zogeheten ‘Barometer Culturele Diversiteit’. Ze delen bepaalde gegevens van hun personeel met het CBS en krijgen geanonimiseerde databestanden over afkomst terug.

Lijstjes
In de Tweede Kamer liep de discussie over het diversiteitsproject vorig jaar al hoog op. Het bijhouden van ‘lijstjes’ van etniciteit en migratieachtergrond ging meerdere partijen te ver. De VVD heeft Kamervragen gesteld over de barometer.

Ook aan de universiteiten zelf is er weerstand. De Universiteit Utrecht maakte eerder deze maand al bekend haar deelname even te pauzeren na zorgen vanuit de universiteitsraad. Inmiddels heeft de universiteit besloten die deelname “in de huidige vorm” stop te zetten, meldt DUB.

Helemaal van de baan is het project niet. De UU wil in overleg met de andere universiteiten en de medezeggenschap zo snel mogelijk met een plan voor een nieuwe opzet komen.

In gesprek
De Universiteit van Amsterdam verklaarde vorige week dat zij voorlopig geen gegevens zal delen met het CBS. De centrale ondernemingsraad van de universiteit is daar faliekant op tegen. Het liefst zou de raad zien dat de universiteit helemaal stopt met het project, maar het bestuur wil eerst in gesprek om te zoeken naar een oplossing, schrijft Folia.

Vrijdag volgde ook de Universiteit Leiden met het besluit haar deelname op te schorten. Ook daar had de universiteitsraad veel kritiek op het project, meldt Mare.

“Het college vindt breed draagvlak voor het diversiteits- en inclusiebeleid belangrijk en heeft geconstateerd dat dit er voor de barometer op dit moment niet is”, aldus de universiteit. Het bestuur wil een “expertgroep” samenstellen die meedenkt over hoe het verder moet.

Niet bekend
Ook de Vrije Universiteit heeft het project “tijdelijk on hold” gezet. Het is nog niet bekend of ook de Erasmus Universiteit Rotterdam het delen van gegevens met het CBS opschort.

HOP, Evelien Flink

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)