Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Actieplan Student en Stad

MAASTRICHT. Veel was al bekend, maar nu staan alle maatregelen die gemeente en universiteit willen nemen om het studentenleven te verbeteren op een rij in het actieplan Student en Stad, dat vorige week aan de U-raad werd gepresenteerd. De aankoop van de Tapijnkazerne is erin verwerkt, net zoals de gratis basiscursussen Nederlands voor buitenlandse studenten en de nieuwe sporthal in Randwyck.

Vrijwel alle punten in het actieplan zijn inmiddels in werking gesteld of worden onderzocht. Het gaat dan bijvoorbeeld over bereikbaarheid (snelle verbindingen naar Aken, Luik en Chemelot, een Euregionale OV-kaart), communicatie (de meest gestelde vragen aan de gemeente in het Engels op de site, een inloopuur voor internationale studenten), integratie (ondersteuning van het project Student en Samenleving, het opzetten van een studentenvrijwilligerscentrale), werkgelegenheid (het oprichten van een Taskforce Employability, starten van het project Launch Base, waarin studenten worden geholpen met het opzetten van een eigen bedrijf en de verankering daarvan in de regio) en veiligheid (een keurmerk van politie en brandweer voor studentenhuizen om onveilige situaties en te hoge huurkosten te voorkomen, preventief politie-ingrijpen naar aanleiding van aankondigingen van huisfeesten op Facebook).

Een knelpunt is de huisvesting van een nieuwe International Students Club. Ten eerste omdat het bestuur van het Erasmus Student Network (ESN), dat het voortouw gaat nemen bij het oprichten van de nieuwe organisatie, regelmatig van samenstelling wisselt (de vereniging richt zich nu vooral op uitwisselingsstudenten die na een half jaar weer vertrekken uit Maastricht). Dit maakt het volgens het rapport soms lastig om afspraken te maken en te inventariseren wat de groep wil. Ten tweede zijn er maar weinig beschikbare locaties in Maastricht waar een nachtvergunning voor verleend kan worden. Met het oprichten van een internationale studentenvereniging hopen de gemeente en universiteit het aantal huisfeesten te verminderen, de integratie te bevorderen en in een behoefte te voorzien. “We kijken nu naar twee panden, waarschijnlijk komt er een tijdelijke oplossing voor een paar jaar”, zei Astrid Boeijen, directeur van het Studenten Service Centrum, in de U-raad. Begin 2014 zou er meer duidelijkheid moeten komen.

Het actieplan is door de gemeente en universiteit samen opgesteld. Eerst werd tijdens workshops met medewerkers en studenten onderzocht wat de belangrijkste problemen zijn, vervolgens bedachten werkgroepen per thema mogelijke oplossingen. Het plan wordt op woensdag 4 december besproken in de gemeenteraadcommissie Algemene Zaken en op dinsdag 17 december in de voltallige raad.

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)