Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

CMW maakt toekomstplan

Extra promotieplaatsen en een mentoraat voor eerstejaars

Er is zwaar weer op komst voor de geesteswetenschappen. Daarom stelt het ministerie van onderwijs extra geld beschikbaar. De Maastrichtse faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen doet hier een beroep op en heeft een toekomstplan gemaakt.

Vorig jaar kwam een commissie onder leiding van Job Cohen met een rapport over de toekomst van de alfawetenschappen in Nederland. Ook al lijken de faculteiten er goed voor te staan met een groeiend studentenaantal – zo ook CMW – de commissie laat de nodige alarmbellen rinkelen over de toekomst. Er is te weinig perspectief voor jong talent, men haalt te weinig onderzoeksgeld van NWO binnen, de staf vergrijst, het aantal afstudeerders is laag en de onderwijsdruk stijgt.

De Maastrichtse faculteit vraagt in haar plan niet alleen extra geld van het ministerie, maar ook van het eigen college van bestuur. Vooral het onderwijs is aan de nodige verbeteringen toe. Docenten moeten worden bijgespijkerd in het maken van toetsen, in de Engelse taal, het ontwikkelen van curricula en het begeleiden van essays. Daarnaast wil de faculteit dat er meer contacturen komen. Een ander punt is de onderwijsadministratie, die nu vaak bij docenten ligt en de werkdruk verhoogt. Deze moet deels verschuiven naar het ondersteunend personeel.

Verder wil het bestuur dat minder eerstejaars afhaken. Het gaat hier vooral om mannelijke Nederlandse studenten en niet-Duitse, buitenlandse studenten. Een mentor kan een oplossing zijn. Een andere groep die in de gaten wordt gehouden, zijn de vertraagde derdejaars. Zij doen langer over hun bachelor omdat ze studie in het buitenland doen of lang zoeken naar een geschikte stage. In elk geval: afstudeerpercentages moeten omhoog en dat geldt met name voor de bachelor cultuurwetenschappen.

Wat onderzoek betreft, vraagt de faculteit aandacht voor de tweede geldstroom. Er moeten meer beurzen van onderzoekfinancier NWO en uit Brussel komen. Talentvolle onderzoekers zullen tijdig geattendeerd worden op het aanvragen van een subsidie en begeleiding hoort hierbij. Het aantal promovendi moet stijgen van de huidige acht plaatsen naar minimaal 16 in 2013.

En niet in de laatste plaats schetst men het belang van het aantrekken van internationale zwaargewichten. Zo is er nu een leerstoel ingesteld voor Jan Nederveen Pieterse, een internationale expert op het gebied van Globalization Studies.

 

Wendy Degens

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)