Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Alweer een ethisch reveil

Vorige week heb ik voor het eerst sinds lange tijd weer eens bevrijdend en onbedaarlijk kunnen lachen. Er was, wat men noemt, onderzoek gedaan door een gerenommeerd accountants- en adviesbureau, KPMG, over de stand van zaken in het Nederlandse bedrijfsleven. Nu eens niet over de crisis, maar over de moraal van jonge topmanagers. En wat blijkt? Het ontbreekt vooral de mannetjesdieren onder hen aan een moreel kompas. Vanaf hun aantreden wentelen zij zich zonder gêne in de troggen van de bonus- en graaicultuur. Ikke, ikke, en nooit eens wij. Veertig procent van de bedrijven zegt de afgelopen twee jaar iemand te hebben ontslagen om die reden. Wat te doen tegen deze wantoestand volgens KPMG: de zittende leiders moeten het goede voorbeeld geven! Nu mag u voluit in de lach schieten. Wij hebben een crisis die mede zijn oorzaak vindt in een hoogst bedenkelijke zelfverrijking door de toppers van het bedrijfsleven. Aan deze steunpilaren van de samenleving nu de taak om eens wat fatsoen te doen. Dat gaat vast lukken! KPMG heeft nog een advies: opleidingsinstituten moeten structureel meer aandacht gaan besteden aan ethiek. Ongeveer op dezelfde dag dat ik hoorde van het KPMG-rapport stonden de kranten vol van de bonussen en toelagen waarmee de top van het onderwijs, de gezondheidszorg en andere publieke sectoren pot verteert. KPMG denkt dus niet alleen dat het bedrijfsleven gerund wordt door brave borsten. Het is hun ook ontgaan dat de leiders van het onderwijs aan de cultuur van het bedrijfsleven lijken aangepast.

Mijn lach was ook bevrijdend. In mijn universitaire leven klonken altijd hevige verwijten dat het onderwijs niet aansloot bij iets dat praktijk heet. In mijn tijd betekende dat het bedrijfsleven ons meer het aanleren van kunstjes wilde opleggen en de tijd besteed aan reflectie, inclusief de ethiek, wilde beperken. Lang heb ik gedacht dat de universiteit ter ziele was vanwege die kunstjes en het gebrek aan theorie. Het tij keert weer. Ik voorzie een nieuw universitair elan. Minder tijd zal worden besteed aan modieuze vaardigheden en al te praktische vakken, meer tijd aan theorie, reflectie en ethiek. Onze toekomst zal prachtig zijn. Was ik maar niet met pensioen!

 

Hans Philipsen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)