Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Bestuurders, bedankt!

Bestuurders, bedankt!

Het is maandag 5 oktober, 4 uur ’s middags. De Karl Dittrichzaal in het studentenservicecentrum is gevuld met 29 chique geklede studenten. Aan het woord is rector Gerard Mols:

“Zeg quaestor, hoeveel kost nou een biertje?’’

“Een euro, dat gaat tegenwoordig allemaal per unit. ”

“Per unit? Wat is een unit?”

“Per biertje.”

“En hoeveel units gaan er door op een avond?”

De zaal lacht. Een korte rekensom brengt het antwoord op 3000.

Mols is op dreef.

“Barquaestor, 3000 units per avond! Hoe zorg jij dat dit meer wordt?”

“Door zelf het goede voorbeeld te geven.”

Het is voor het vierde jaar dat een dergelijk tafereel zich afspeelt. Sinds september 2006 deelt het college van bestuur jaarlijks certificaten uit aan studenten die een bestuursfunctie hebben vervuld bij een algemene studentenorganisatie. Voorwaarde is wel dat zij minstens zes maanden een bestuursbeurs hebben ontvangen. Op deze manier wil de universiteit de aanwezigen persoonlijk bedanken voor hun inzet en dergelijke initiatieven in de toekomst stimuleren. De besturen van de vier grote gezelligheidsverenigingen zijn aanwezig, net als organisaties als Werkgroep Inkom, de Ragweek, ESN, sportraad Musst en Integrand. 

 “Pieter Veldhuizen. Ik weet even niet wat jij hebt gedaan… O ja! Voorzitter van Circumflex. Dat is niet niks, lijkt me.” Veldhuizen glimlacht. “Zeker niet.” “En penningmeester, hoe groot is het tekort?’’ “Geen tekort dit jaar, we draaiden quitte.’’

De opkomst deze middag valt tegen. Van de 52 studenten op de lijst is slechts iets meer dan de helft komen opdagen. Wordt het initiatief van het college niet gewaardeerd? Toch wel, zegt Michelle Coenen, ex-penningmeester van de Maastrichtse Disputen Federatie, ook al was ze er niet bij: “Ik had een bestuurswissel van MDF en vond dat iets belangrijker. Jammer vind ik het wel, vooral omdat ik de enige bestuurder ben van MDF die in aanmerking komt voor een certificaat.” Andrea Scharmga, voormalig voorzitter van sportraad Musst, was wel present. Vorig jaar verhuisde ze van Utrecht naar Maastricht. Geheel onbekend met de stad en het sportleven werd ze met deze functie in het diepe gegooid. “Deze bijeenkomst is een mooie afsluiting van mijn bestuursjaar. Een formele waardering maakt het voor studenten aantrekkelijker om dergelijke initiatieven te nemen.’’

 

Anne Schepers

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)