Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Groeiende onrust over Avantis-plannen

Bij de faculteit Health, Medicine and Life sciences (FHML) en vooral ook binnen het academisch ziekenhuis begint de onrust te groeien over de plannen van de raad van bestuur om de hart-en vaatziektenzorg van het AZM in belangrijke mate over te hevelen naar een nieuw cardiovasculair centrum op het Avantis-terrein bij Heerlen. Het gaat om een fusieproject met het Akense Klinikum.

Er liggen inmiddels al twee zeer kritische beoordelingen van het plan, een van de ondernemingsraad en een van het stafconvent, een belangrijk wettelijk adviesorgaan dat bestaat uit de verzamelde medische afdelingshoofden. De bezorgdheid daar was zo groot dat men ongevraagd zijn mening op papier heeft gezet. Het ‘preadvies’ van het stafconvent dateert al van eind juli en liegt er niet om. Vooral de vrees voor ongewenste financiële effecten na het wegsnijden (de ‘carve out’) van hart- en vaatziekten uit het AZM, is groot. Deze sector zorgt voor bijna 95 procent van de ‘winst’ van het AZM, klinkt het. Dat later alles weer naar het ‘moederbedrijf’ teruggepompt zou worden acht men weinig waarschijnlijk, gezien de noodzaak om het nieuwe internationale cardiovasculaire centrum (CVC) op te stoten in de vaart der volkeren. Ook juridisch zijn er nog veel haken en ogen, al was het maar omdat Duitse en Nederlandse wetgeving op het gebied van de zorg nogal uiteenloopt. Daarnaast zijn de afdelingshoofden beducht voor het “verlies van de academische cultuur bij andere specialismen die achterblijven”.

De ondernemingsraad van het AZM laat zich in een brief van medio september in vergelijkbare zin uit: de financiële risico’s zijn te groot, uitgerekend het meest winstgevende onderdeel wordt weggesneden, de cultuurverschillen tussen de Duitsers en de Nederlanders worden onderschat. Kortom, zegt de OR, geen ondertekening van de Letter of Intent, die de samenwerking met het Akense Klinikum regelt en zelfs spreekt van fusie en de vorming van een Europees Universitair Hospitaal, en stopzetting van de samenwerking. Het stafconvent is iets gematigder maar dringt in ieder geval aan op uitstel. Men wijst met nadruk op de noodzaak om eerst maar eens draagvlak binnen de faculteit te creëren, die nu immers samen met het AZM opereert als het Maastrichts Universitair Medisch Centrum MUMC+.

Dat draagvlak werd vorige week voor het eerst getest toen ziekenhuisbaas en voorzitter van de raad van bestuur van het MUMC+, Guy Peeters, de faculteitsraad inlichtte over de voortgang van de Avantis-plannen. Op een vraag van wp-raadslid Robert Jan van Suylen (“Wie wil dit nog?”) antwoordde Peeters: “Het stafconvent heeft in een preadvies ‘ja’ gezegd maar vindt nog wel dat er naar de juridische kant moet worden gekeken, de OR stelt zich ongeveer hetzelfde op.” Dat lijkt nogal strijdig met de inhoud van de brieven van beide organen, constateerden verschillende raadsleden toen ze die later onder ogen kregen. Peeters ontkent nu iets dergelijks gezegd te hebben: “Dat is dan niet goed begrepen. Ik wilde mijn waardering uitdrukken voor het feit dat ze actief meedenken, zowel het stafconvent als de OR. Ik vind dat positief.” Voorlopig is er echter geen formele rol voor de medezeggenschap. Die komt pas na 31 december 2010 aan bod, zei hij tegen de raad, want dan moet er een samenwerkingsovereenkomst liggen.

Peeters heeft begrip voor de zorgen over het project, maar noemt ze niettemin “prematuur”. “Er is nog niets aan de hand. Die Letter of Intent is alleen maar een procesbeschrijving, hoe we straks tot een besluit komen. Daar zit niets onomkeerbaars in. We willen hem ondertekenen, maar we moeten eerst met de betrokken ministeries aan beide zijden van de grens overleggen. Als die zeggen: niet doen, dan is er een breekpunt.”

Voorlopig zal de samenwerking met Aken virtueel blijven, betoogde de bestuursvoorzitter in de F-raadvergadering, omdat de kosten van het project de draagkracht van de partners te boven gaan. “We zoeken grote partners.” Verder ligt het niet in de bedoeling alle cardiovasculaire zorg te verhuizen. Peeters: “Dan houd je hier een niet-functionerend ziekenhuis over; de cardiologie eruit, dat kan niet. Maar welk percentage blijft of vertrekt, dat weten we nog niet.”

Bij de staf zowel in het ziekenhuis als de faculteit is dat een van de grootste bezwaren. Longarts en voormalig faculteitsbestuurslid Geertjan Wesseling, tevens programmaleider bij onderzoeksinstituut Caphri: “Naast de financiële bedenkingen gaat het om de mensen, de poppetjes, wat je dan nog overhoudt. Ik maak me daar grote zorgen over, en om me heen hoor ik niet anders.”

Bij het facultaire onderzoeksinstituut voor hart-en vaatziekten Carim hangt de vlag er anders bij. Directeur Math Daemen staat redelijk welwillend tegenover het initiatief, ofschoon hij het wel “héél ambitieus vindt. Maar het is belangrijk dat we kunnen doorgroeien, sterker worden, en daar biedt dit project met Aken waarschijnlijk meer gelegenheid toe dan het AZM als zodanig. Voor Carim is het belangrijk dat de klinische kant zich verder kan ontwikkelen, en dat zal daar het geval zijn. Zelf blijven we hier in Maastricht, we hebben hier onze infrastructuur en de belendende disciplines bij de hand. Het is wel een absolute voorwaarde dat we de connectie tussen het onderzoek en de kliniek goed organiseren, die moet intact blijven.”

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)