Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Kandidatuur Postema Eerste Kamer onder vuur

Het salaris van André Postema, lid van het college van bestuur maar ook kandidaat voor de Eerste Kamer voor de PvdA, is wellicht hoger dan de ‘erecode’ die de PvdA hanteert voor haar bestuurders en volksvertegenwoordigers, toelaat. Dat meldde NRC Handelsblad afgelopen maandag op de voorpagina. De PvdA stelt nu een onderzoek in.

Het zou Postema, die op nummer 14 van de lijst staat, wel eens zijn eventuele zetel kunnen kosten, meldt woordvoerder Simone van Geest van de PvdA. “Postema heeft de erecode ondertekend, en daarin staat dat de Balkenende-norm niet overschreden mag worden.” De letterlijke tekst van de code laat echter enige ruimte: er staat dat men “als regel niet meer dan ...” verdient. Bovendien heeft partijvoorzitter Lilian Ploumen bij de invoering van de erecode in het najaar van 2009 tegen NRC Handelsblad gezegd dat “er ook wel wat uitzonderingen mogelijk zijn”. Woordvoerder Van Geest reageert anders: “Uitzonderingen, dat gaan we niet doen, hij heeft ondertekend.”

Zo ver is het echter nog niet. De partij gaat eerst onderzoeken of het salaris van Postema (204.858 euro in 2009) nu wel of niet boven de norm uitkomt. Postema heeft het bedrag netjes gemeld, laat Van Geest weten, en op dat moment gaf dat geen aanleiding tot actie. Na het NRC-artikel van afgelopen maandag blijkt echter dat binnen de partij allerminst helderheid bestaat hoe een en ander berekend moet worden en welke norm eigenlijk van kracht is. Opvallend is al dat de erecode uit 2009 het nog heeft over “het norminkomen van de minister-president” terwijl op dat moment al drie jaar een veel preciezere norm gold dan de zogenaamde Balkenende-norm waarvan nooit helemaal duidelijk was hoe hoog die nu precies was en vooral welke inkomensbestanddelen eronder vielen. In 2006 namelijk werd de Wet openbaarmaking publiek gefinancierde topinkomens (wopt) van kracht, die uitgaat van het gemiddelde ministerssalaris inclusief alle sociale- en pensioenpremies. In 2009 bedroeg dat 181.000 euro. De PvdA refereert in haar code aan dit bedrag, maar, zegt de woordvoerder, “of daar de pensioenpremie al in zit, is niet duidelijk”. Ze erkent dat er “bij ons veel verwarring is waar we precies aan toetsen”. Duidelijk is in ieder geval dat Postema in 2009 zo’n 24.000 euro meer verdiende dan de wopt-norm. Tegenover NRC verklaarde Postema dat hij “enkele duizenden” euro’s meer verdient dan de Balkenende-norm.

De zaak wordt extra gecompliceerd door een nieuwe manier van berekenen die in de aanstaande wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (wnt) wordt aangekondigd. Het wettelijk maximum komt dan op 130 procent van het ministerssalaris te liggen. In 2010 bedroeg dat 223.666 euro per jaar, inclusief alle denkbare toelagen en de werkgeverspensioenbijdrage. Kiest de PvdA voor deze norm, dan is de plaats van Postema op de lijst voor de Eerste Kamer buiten gevaar.

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)