Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

U-raad wijst promovendibeleid af

De laatste versie van een nota over het promovendibeleid is vorige week gesneuveld in de universiteitsraad. Een uiterst misnoegde rector Mols kondigde aan dat zijn deur voorlopig wat minder open zal staan voor de promovendivereniging. Het beleid wordt wel doorgezet.

De nota maakt onderscheid tussen drie categorieën promovendi: werknemers, student-promovendi of bursalen - veelal buitenlanders die met een beurs naar Maastricht komen - en mensen die elders werken en aan de UM promoveren, de buitenpromovendi. De problemen concentreren zich op de bursalen. Promovendivereniging Provum is toch al niet blij met het bestaan van deze categorie omdat men principieel voorstander is van de werknemersstatus. Maar als de UM dan toch bursalen in huis heeft moeten hun omstandigheden wel zo dicht mogelijk in de buurt komen van die van de werknemers, de klassieke aio’s. De UM moet “een goede gastheer” zijn. Dus graag dingen als werkruimte, gratis printen en interbibliothecair leenverkeer, betaald bezoek aan wetenschappelijke conferenties, een ziektekostenverzekering. Een verzoek van de strekking werd door de universiteitsraad voor de jaarwisseling ondersteund.

Het college van bestuur gaat daar niet op in onder het motto dat de faculteiten respectievelijk Graduate Schools dat zelf moeten regelen, maar voor de ziektekostenverzekering maakt men een uitzondering. Daarover lopen nu onderhandelingen met Zilveren Kruis om een zelfde arrangement aan te bieden als er voor studenten geldt.

De U-raad (Provum heeft daar twee vertegenwoordigers in zitten) wil ook dat de premie die de UM van de overheid krijgt voor elke promotie, circa 90.000 euro, ten goede komt aan de voorzieningen in het kader van het “goede gastheerschap”. Ook daarvan zegt het college dat de besteding van dat geld aan de faculteiten is en niet centraal wordt verordonneerd.

De U-raad was er allemaal niet blij mee. Een teleurgestelde rector Mols (“ik voel me niet serieus genomen”) uitte het vermoeden dat de tegenstand zijn oorsprong vindt in het principiële verzet tegen het bursalensysteem: “Dan had de raad dus een jaar geleden al nee kunnen zeggen.” Een poging om dat element uit de nota te tillen en voor de rest een positief advies te krijgen, mislukte. Marieke Mur van Provum: “We hebben het meeste bezwaar tegen de studentpromovendi, maar de condities waaronder die moeten gaan werken zijn ook belangrijk. De ziektekostenverzekering is goed maar niet genoeg. Daarom verwerpen we de nota als geheel.”

Ondanks deze uitspraak gaat het beleid gewoon door, benadrukte collegelid André Postema: “We willen zo veel mogelijk samenwerken met de raad, maar ook met een negatief advies kunnen we dit doorzetten.”

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)