Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Cijfers geven poverste vorm van feedback

Cijfers geven poverste vorm van feedback

Photographer:Fotograaf: simonegolob.nl

Leading in learning: hoe moet je een student beoordelen?

Blok volgen, toets maken, voldoende halen, klaar. Het klinkt heel logisch, maar zo zou de praktijk van toetsen en beoordelen er niet uit moeten zien, vindt prof. Cees van der Vleuten. Hij is samen met Rina Vaatstra de kartrekker van het universiteitsbrede onderwijsvernieuwingsproject (Back to Basics) over toetsing. Feedback blijkt cruciaal.

“Wij hebben aan de UM een heel conventionele manier van toetsing. Er is een tentamen, wie slaagt kan het boek dicht doen, wie zakt kan de toets herhalen tot hij een voldoende krijgt”, vertelt Van der Vleuten. “Deze praktijk verwaarloost de visie dat een toets het leren kan sturen. Wij hebben de mond vol van academische- en arbeidsmarktgerelateerde vaardigheden: schrijven, presenteren, teamwerk, professioneel gedrag. Maar we toetsen dat heel marginaal, feedback ontbreekt meer dan eens. Cijfers geven is de poverste vorm van feedback. We zouden veel meer informatie aan de student moeten geven. We zouden zijn ontwikkeling gedurende de hele studie moeten bekijken en de beoordeling daarop afstemmen. In het eerste jaar leer je dit, in het tweede jaar moet je dat kunnen. Hoe gaat dat, waar zijn nog leemtes?”

Van der Vleuten en Vaatstra willen initiatieven voor verbetering van de toetsing stimuleren. Eind vorig jaar heeft een kleine werkgroep in de eerste ronde drie facultaire toetsprojecten gehonoreerd. “Bij rechten gaan externe deskundigen de kwaliteit van de eerstejaars tentamens bekijken. De Maastrichtse juristen krijgen namelijk meer dan eens te horen dat hun toetsen moeilijker zouden zijn dan elders in het land.” De faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen inventariseert welke beoordelingsinstrumenten zij gebruikt en welk beleid hieruit zou moeten voortvloeien. Bij gezondheidswetenschappen (onderdeel van de FHML) gaat een project van start naar hoe men academische vaardigheden kan toetsen.

Daarnaast willen Van der Vleuten en de zijnen een masterclass voor docenten ontwikkelen over toetsen en beoordelen, en staat er een ‘position paper’ op de planning over het geven van cijfers. “Dit is een wens van de studentenfractie uit de universiteitsraad. Met name voor buitenlandse studenten is ons puntensysteem heel ingewikkeld. Bovendien zijn er grote culturele verschillen. Wie in de Verenigde Staten lager dan een B scoort, doet het heel slecht, maar wie in Nederland een voldoende haalt, doet het redelijk. Wij gaan onderzoeken hoe het in elkaar zit en hoe het beter zou kunnen. Mien Segers van de School of Business and Economics gaat deze kar trekken. Zij houdt een aantal interviewrondes met onder anderen studenten en docenten van diverse faculteiten en werkgevers.”

Van der Vleuten verwacht dat er dit jaar een tweede ronde komt waarin faculteiten opnieuw projecten kunnen indienen.

 

Riki Janssen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)