Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Je kunt geen fatsoenlijk huis bouwen op een verzwakt fundament”

“Je kunt geen fatsoenlijk huis bouwen op een verzwakt fundament”

Nabeschouwing Back to Basics

Met het project Back to Basics proberen de Maastrichtse faculteiten het probleemgestuurd onderwijs nieuw leven in te blazen. Observant belichtte in de afgelopen maanden zeven facultaire en twee UM-brede plannen. Hoe innovatief waren die nu? Brengen ze de UM weer terug aan de onderwijstop?

De faculteit cultuurwetenschappen gaat een debat op touw zetten over de ‘kern’ van het pgo, de rechtenfaculteit wil een minor ontwerpen waarin maatschappelijke problemen een hoofdrol spelen en het departement kennistechnologie onderzoekt hoe ze de niveauverschillen tussen studenten kan verkleinen.

Niet alle initiatieven doen meteen denken aan innovatie, eerder aan oplossingen voor oude praktische problemen, waarbij de link met pgo niet altijd helder is. Prof. Wim Gijselaers, kartrekker van het project, beaamt: “De ene faculteit experimenteert al met vernieuwingen, terwijl de andere eerst orde op zaken moeten stellen. Het Maastrichtse onderwijs is door de groei van studenten de afgelopen jaren uitgehold. En zoals al eerder bleek in voorbereidende gesprekken met decanen, directeuren en U-raadsleden: je kunt geen fatsoenlijk huis bouwen op een verzwakt fundament. Daarom bieden we de ruimte om achterstallig onderhoud weg te werken en een solide basis te leggen.”

Gijselaers heeft onlangs evaluatiegesprekken gevoerd met alle faculteiten en vindt Back to Basics tot nog toe geslaagd. Waaruit blijkt dat? “Ik had veel meer weerstand verwacht gezien de drukke agenda’s van iedereen, maar het enthousiasme is groot, aanstekelijk zelfs. Het geheim is de bottom-up-strategie waarbij faculteiten zelf bepalen waar ze het geld aan uitgeven. Dat kun je ook niet van bovenaf opleggen. Zo had ik nooit kunnen bedenken dat kennistechnologen een probleem hebben met whizzkids, oftewel met grote niveauverschillen tussen studenten. Of dat studenten van het University College zo onzeker waren over hun zelfgekozen bachelorprofiel, en dus over welke masters daarop aansluiten.”

Toch is het nog maar de vraag of de bottom-up-strategie in dezelfde vorm gehandhaafd blijft. In september start de tweede ronde van Back to Basics en wordt er wederom acht ton verdeeld. “We weten nog niet of we nu zelf een aantal thema’s benoemen of nog een jaar op de oude voet doorgaan. In deze ronde moeten we ervoor zorgen dat alle faculteiten gaan experimenteren, en ontdekken welke medewerkers oog hebben voor innovatie. Ik vind dat decanen tegenover het college van bestuur helder moeten kunnen maken wat de voortgang van hun projecten is. In de derde ronde hopen we dat er veel kennis en ervaring is opgedaan en dat we zicht krijgen op de vernieuwingen. Belangrijk is wel dat het college de komende drie tot vijf jaar geld blijft steken in deze projecten.”

Brengen ze de UM weer aan de onderwijstop? “De UM is in Nederland nog steeds leading in learning”, zegt Gijselaers opvallend stellig. Hij ziet wel dat de koppositie onder druk staat maar is het niet eens met collega’s die menen dat de UM haar leidende rol kwijt is.

Gijselaers: “In gesprekken met buitenlandse reviewcommissies krijgt we alle lof voor het kleinschalige onderwijssysteem, vooral voor de instellingsbrede uitvoering ervan. Ik bedoel, je kunt lang en breed over visies en missies praten, maar doe het maar eens. Dus wat we met Back to Basics proberen, is in feite de voorsprong op de andere universiteiten vergroten.”

 

Maurice Timmermans

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)