Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

U-raad protesteert tegen schrappen verkiezingskrant

De universiteitsraad maakt zich druk over een besluit van het UM-Centraal Stembureau om dit jaar geen verkiezingskrant in Observant op te nemen. Dat blijkt uit een brief van de voorzitter van de U-raad prof. Herman Kingma die hij deze week aan het stembureau heeft geschreven. De verkiezingen vinden in mei plaats.

Een inlegkrant met foto’s van de kandidaten en door henzelf geschreven wervende stukjes: het was jarenlang een van de voornaamste vehikels om de universitaire bevolking over de verkiezingen te informeren en naar de stembus te krijgen. Dit jaar worden er nieuwe leden in de faculteitsraden en de universiteitsraad gekozen, zowel studenten als medewerkers. Dat laatste – het personeel wisselt om de twee jaar - betekent dat het dit jaar om ‘grote’ verkiezingen gaat, schrijft Kingma, en mede om die reden is het belangrijk om de UM zo breed en zo goed mogelijk op de hoogte te stellen. Ook al omdat er voorgaande jaren van alles mis ging: een moeizaam werkend elektronisch systeem, problemen met de lijsten van zowel kiezers als kandidaten, medewerkers in het AZM die met geen mogelijkheid via de computer konden stemmen. De laatste maanden is alles in het werk gesteld om herhaling daarvan te voorkomen en de voortekenen zijn tot nu toe gunstig, maar dat de informatievoorziening nu alleen via de ‘moderne’ media zou moeten verlopen vindt de U-raad geen gelukkige zet. Want dat, zegt de voorzitter van het stembureau prof. Philip Vergauwen, is de bedoeling: “We willen iets dat meer aansluit bij de belevingswereld van studenten, meer digitaal dus. Twitter, Facebook, filmpjes op de verkiezingssite, kortom eigentijdse communicatiemiddelen, moderner dan een krant.” De U-raad is allesbehalve overtuigd van deze aanpak: het gebruik van media als Facebook is “zeker bij medewerkers nog niet ingeburgerd”, schrijft Kingma, die zich met de raad afvraagt of “het verstandig is een breuk met het verleden te forceren” door Observant niet als communicatiemedium te gebruiken.

Vergauwen geeft toe dat de keuze mede door financiële overwegingen is ingegeven: “Ik ben niet tegen een krant maar die is wel duurder, en we hebben met een kleiner budget te maken. Er worden veel mensuren ingezet om bijvoorbeeld de situatie met het AZM te verbeteren, dat kost dus geld.”

Hij benadrukt wel dat de beslissing niet bij hem ligt maar bij het college van bestuur: “Het is diens taak om te zorgen dat de verkiezingen goed verlopen.” Commentaar op de brief van Kingma kan hij nog niet geven; die heeft hij nog niet ontvangen. “Maar als er een brief is kan ik daarmee weer naar het college van bestuur. Zoiets is een belangrijk signaal dat er vraag is naar een krant.”

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)