Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Salaris Postema geen beletsel senaatszetel

De zetel van André Postema in de Eerste Kamer is niet in gevaar, althans niet omdat hij een te hoog salaris zou ontvangen en daarmee de erecode van de Partij van de Arbeid geschonden zou hebben. Dat meldt een commissie van de PvdA, waarin een lid van het partijbestuur.

Of Postema ook werkelijk in de Eerste Kamer kan plaatsnemen hangt af van de verkiezingen op 23 mei, als de Provinciale Staten de nieuwe leden van de senaat kiezen. Postema staat op nummer veertien van de lijst; de PvdA zal naar verwachting 13 of 14 zetels halen.

Postema, vicevoorzitter van het college van bestuur aan de UM, was zonder enig probleem op de lijst gezet maar NRC Handelsblad leek eind februari roet in het eten te gooien met het bericht dat de nieuwe partij-erecode geschonden was omdat daarin de Balkenendenorm gehanteerd wordt als grens voor wat partijprominenten in de (semi)publieke sector zouden mogen verdienen. Die norm lag in 2009 volgens de erecode op 181.000, Postema verdiende toen 204.858 euro.

Al snel bleek dat de PvdA zelf nauwelijks wist aan welke norm nu precies getoetst moest worden (zie ook Observant 24). Het ging om het ‘norminkomen van de minister-president’, in de volksmond dus bekend als Balkenendenorm maar in de praktijk een wazig criterium. Of bijvoorbeeld de werkgeversbijdrage voor het pensioen (bij dit soort inkomens al snel 40.000) meegeteld moest worden was onduidelijk. Maar de partijcommissie die Postema heeft onderzocht zegt nu dat met dat begrip ‘norminkomen’ van meet af aan gedoeld is op een bedrag dat 130 procent van het gemiddelde ministerssalaris beloopt; inclusief pensioenbijdrage komt dat voor 2009 op 223.666 euro. Dat is tevens conform de aanstaande Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Postema is met de ondertekening van de erecode dus niet buiten zijn boekje gegaan, concludeert de partij.

Postema heeft de PvdA laten weten dat hij, mocht hij lid van de senaat worden, zijn vergoeding aan het UM-universiteitsfonds afstaat, ten behoeve van studiebeurzen. Dat gaat dan over 1998,28 per maand, een bedrag dat los staat van andere compensaties zoals die voor reis- en verblijfskosten.

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)