Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Caphri de hemel in geprezen

Caphri de hemel in geprezen

Leidend in de wereld als het gaat om extramuraal onderzoek, een indrukwekkende output, maatschappelijk uiterst relevant en een voortreffelijk kweekvijverbeleid. De visitatiecommissie, die afgelopen december op bezoek was, heeft het Maastrichtse onderzoeksinstituut Caphri als “excellent” beoordeeld in haar onlangs verschenen rapport.

Sommige onderzoeksprogramma’s van Caphri, dat zich richt op de eerstelijns gezondheidszorg, kunnen volgens de commissie dienen als internationaal voorbeeld voor andere academische centra vanwege hun transdisciplinaire aanpak. Hierbij ontstaat een nieuwe discipline, zoals public health genomics, uit twee ogenschijnlijk geïsoleerde disciplines als public health en genetica.

De maatschappelijke relevantie en impact van het onderzoek zijn zo groot dat de commissie spreekt van “policy at its best”. De resultaten van bijvoorbeeld het stoppen-met-roken-onderzoek zijn niet alleen ten goede van patiënten gekomen maar hebben ook het overheidsbeleid beïnvloed. De commissie was bovendien onder de indruk van de vele artikelen in toptijdschriften als Nature, Science en The Lancet, juist omdat de studies niet fundamenteel maar meer toegepast van aard zijn.

Ook de begeleiding van promovendi wordt geroemd, als onderdeel van een “intelligent” kweekvijverbeleid. “Docenten pikken de talentvolle studenten eruit en moedigen ze aan om een researchmaster te doen”, zegt directeur Onno van Schayck. “Ze krijgen persoonlijke begeleiding, kiezen zelf een promotieonderwerp, doen buitenlandervaring op en schrijven een subsidieaanvraag. Van hen haalt 60 procent zelf subsidie binnen. Wie snel en goed promoveert, wordt postdoc om een Veni-subsidie te verwerven.”

Niet alles is “excellent”. Caphri is bekender en zichtbaarder dan tijdens vorige visitaties maar toch “moet branding de komende jaren prioriteit genieten”, aldus de commissie. “We zijn nog steeds te bescheiden”, beaamt Van Schayck. “Onderzoekers hier vinden dat ze goed werk leveren maar ze schreeuwen het niet van de daken. Kwaliteit komt vanzelf bovendrijven, denken de meesten.”

Ook ziet de commissie niet de meerwaarde van de cluster-structuur – Caphri valt uiteen in de drie clusters eerstelijns zorg, innovatie van zorg, en volksgezondheid. “In het gunstigste geval vormt die geen struikelblok voor de programmaleiders. Het advies luidt: weg ermee. “Ik ben het daarmee eens”, zegt Van Schayck. “Wij wilden die structuur, een initiatief van de vorige decaan Hillen, van begin af aan niet. Het zijn de zeventien onderzoeksprogramma’s die lopen als een trein. Daar hoeft geen managementlaag boven. We hebben binnenkort een bijeenkomst hierover, maar mijn advies is duidelijk.”

Caphri ontving drie vijven (de hoogste score) voor kwaliteit, productiviteit en relevantie, en een vier voor vitaliteit en haalbaarheid. Slechts één Maastrichts instituut deed het ooit beter: Experimentele Psychopathologie (EPP), met vier vijven.

 

Maurice Timmermans

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)