Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Kleinschalig wonen niet per se beter

Ouderen met dementie zijn niet beter af in een kleinschalige, huiselijke omgeving dan op grote afdelingen in verpleeghuizen. Dat blijkt uit het proefschrift van de Maastrichtse neuropsycholoog Hilde Verbeek. “Er is geen verschil in kwaliteit van leven.”

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie is flink in opmars, zegt Verbeek. Nederland loopt voorop in Europa. In 2005 woonde één op de tien patiënten in een woongroep, in 2010 is dat één op de vier. Het laatste decennium gaat niet meer alle aandacht naar het ziektebeeld en de medische complicaties maar is er ook oog voor de kwaliteit van leven van patiënten.

“Ze wonen met zes of zeven in een huis, waarbij het personeel onderdeel is van het huishouden en dus ook kookt en de was vouwt. Dat kan in een huis in de binnenstad of in geschakelde woningen op het terrein van een verpleeghuis. Naar die laatste woonvorm heb ik gekeken.”

Het algemeen geaccepteerde idee is dat iedereen baat heeft bij een huiselijke omgeving. Patiënten worden er rustig van, mantelzorgers of familieleden voelen zich meer betrokken en komen vaker op bezoek, en het personeel is meer tevreden, mede omdat ze intensiever contact hebben met de patiënten.

Verbeek, die eind april promoveert, heeft de verschillende groepen tegen het licht gehouden en wat blijkt: voor de kwaliteit van leven van de patiënt maakt het geen verschil waar die woont. Ook de betrokkenheid van mantelzorgers blijkt net zo groot, al maken ze zich iets minder zorgen als hun dierbare in een huis woont. En het personeel? Dat is even tevreden en gemotiveerd; wel ervaren de medewerkers minder werkdruk en fysieke inspanning. Kortom, zegt Verbeek: “Kleinschalige woonvormen bieden niet per definitie betere zorg dan verpleegafdelingen.”

Ze adviseert beleidsmakers om het kleinschalig wonen niet heilig te verklaren maar om de diversiteit in woonvormen te bewaren. “Sommigen mensen zijn meer op zichzelf en voelen zich meer thuis in een wat anoniemere verpleegafdeling.” Bovendien moet de politiek zich niet blind staren op de woonvorm of het aantal bewoners. “Belangrijker is de inhoud van de zorg, in het bijzonder scholing van het personeel. Het werk vereist meer dan patiënten aankleden en zorgen dat ze goed gekapt aan tafel verschijnen. Ze moeten leren inschatten wie waartoe in staat is, welke patiënt meer prikkels nodig heeft en wie niet.”

 

Maurice Timmermans

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)