Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Advies: Handicap + studie mag blijven

De stichting Handicap + studie kan blijven bestaan op voorwaarde dat ze een expertisecentrum wordt en instellingen ondersteunt bij het toegankelijk en studeerbaar maken van het onderwijs voor studenten met een functiebeperking.

Dat adviseert bureau Berenschot in een rapport in opdracht van het ministerie van Onderwijs. De stichting Handicap + studie hield zich tot nu toe vooral bezig met het behartigen van de belangen van individuele studenten met een handicap. Maar nu in de nieuwe accreditatiewet is vastgelegd dat instellingen verplicht zijn om de voorzieningen voor deze groep op orde te hebben, wordt het tijd om de bakens te verzetten.

De stichting moet worden omgevormd in een “versie 2.0”. Ze zou kennis over studeren met een handicap moeten bundelen voor de instellingen en hen moeten helpen met de beantwoording van specifieke vragen. In de marge kan de stichting een helpdesk zijn voor studenten en hen voor advies doorverwijzen naar “de juiste instanties”.

Vorig jaar gaf de stichting Handicap + studie tijdens haar 65-jarig jubileum zelf al aan dat ze een koerswijziging in deze richting nastreeft. Op Prinsjesdag werd bekend dat het ministerie flink wilde snoeien in de ondersteuning van gehandicapte studenten. De jaarlijkse subsidie wordt vanaf 2012 teruggebracht van ruim acht ton naar krap vijf ton.

Ruim 8 procent van de studenten heeft last van een functiebeperking of chronische ziekte die deelname aan het hoger onderwijs bemoeilijkt. Het gaat om studenten met dyslexie, psychische problemen of fysieke kwalen.

 

HOP, Marijke de Vries

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)