Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Onderwijsbestuurders moeten meer inleveren

Onderwijsbestuurders gaan minder verdienen dan andere bestuurders in de (semi)publieke sector: aan de universiteit krijgen ze straks niet meer dan 217 duizend euro, in het hbo hooguit 194 duizend euro.

Dat schrijven minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra in een brief aan de instellingen. Eerder maakte het kabinet bekend dat bestuurders in de (semi)publieke sector maximaal 223.666 euro mochten gaan verdienen: dat bedrag wordt opgenomen in de Wet normering topinkomens. Maar in die wet staat ook dat voor bepaalde sectoren lagere bedragen mogen worden vastgesteld, en dat doet het ministerie van OCW nu voor het onderwijs. Besloten is dat het maximumsalaris van hbo-bestuurders 23 duizend euro lager komt te liggen dan dat van hun universitaire collega’s.

Het gaat om maximumbedragen inclusief pensioenbijdrage en onkostenvergoeding, benadrukken de bewindslieden. De instellingen moeten zelf overeenstemming bereiken over een indeling in salarisklassen, zodat “de opwaartse druk van beloningen naar het nieuwe sectorale maximum” wordt voorkomen. Uiterlijk 1 november moeten ze die af hebben.

Het ministerie maakt een uitzondering voor bestuurders die minder risico willen lopen. Wie kiest voor een aanstelling voor onbepaalde tijd en dezelfde rechtspositie als het overige personeel moet met minder salaris genoegen nemen. Zij verdienen straks – exclusief onkostenvergoeding en pensioenbijdrage – maximaal 131 duizend euro (hbo) of 146 duizend euro (wo).

De salarisplafonds moeten gaan gelden voor nieuwe bestuurders en na herbenoemingen. Het ministerie van OCW heeft zich laten adviseren door een consultancybureau.

Het wetsvoorstel “Normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector” wordt binnenkort door de Tweede Kamer behandeld. Daarin staat ook dat een ontslagvergoeding niet meer dan 75 duizend euro mag bedragen.

 

HOP, Marijke de Vries

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)