Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Mentor voor risicovolle student

Rechtenstudenten die al in het eerste jaar dreigen te mislukken, krijgen voortaan begeleiding. Docenten zullen mentorgesprekken gaan voeren in het eerste semester.

Studenten die volgend academisch jaar de rechtenopleiding willen volgen in Maastricht, krijgen nu al via Studielink te maken met een elektronische vragenlijst die ze moeten invullen. De vragen gaan over de vooropleiding, cijfers, hoeveel uur ze verwachten te studeren, etcetera.

Rechten trekt traditiegetrouw scholieren die niet weten wat ze willen. Dat komt de motivatie niet ten goede. De faculteit wil daarom vanaf het begin de vinger aan de pols houden. Zijn er twijfels naar aanleiding van de uitkomsten van de vragenlijst, dan wordt iemand uitgenodigd voor een gesprek. “We zullen en kunnen ze niet weigeren, maar we brengen wel onze ongerustheid over”, zei decaan Aalt Willem Heringa al eerder in Observant.

Vervolgens krijgen de studenten in september een mentor toegewezen. Het faculteitsbestuur heeft afgezien van de optie om álle, zowat vijfhonderd, eerstejaars persoonlijk te begeleiden. Te duur. Daarom gaan de mentoren zich alleen ontfermen over de ‘risicovolle’ student, degene die bijvoorbeeld op gesprek is geweest. Daarbij behoren ook de nieuwelingen die tijdens de eerste onderwijsgroep niet naar behoren functioneren of een slecht cijfer halen. De faculteit rekent op zo’n 150 studenten.

Een andere maatregel in het kader van matching en binding: de eerste twee onderwijs- en practicumgroepen houden dezelfde samenstelling. Studenten krijgen meer tijd om elkaar te leren kennen, is de redenering.

 

 

 

 

Wendy Degens

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)