Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

In 2013 wordt alles beter

Het komende jaar, 2012, is een jaar om straks snel te vergeten. Dat was de verzuchting die het college van bestuur meermalen uitte tijdens de bespreking van de UM-begroting met de universiteitsraad. Voor 2013 zijn de financiële verwachtingen veel beter, klonk het, als er tenminste geen al te gekke dingen in de financiële wereld gebeuren.

Ondanks de broekriembegroting van min 10 miljoen die het college aan alle diensten en faculteiten heeft opgelegd had de U-raad veel waardering: dat er geen reorganisaties en ontslagen zijn aangekondigd wordt als een groot goed gezien. Andere universiteiten is dat niet altijd gelukt.

Alle lof verhinderde intussen niet dat de raad vele kritische vragen stelde. Het college beantwoordde die allemaal met de grootste welwillendheid, maar de uitkomst was telkens hetzelfde: aan de getallen wordt nog geen dubbeltje veranderd. Voor zover de vragen het niveau van de faculteiten en diensten betroffen luidde de boodschap van de financiële man in het college, André Postema, steevast: “De bedragen liggen vast, die zijn afgesproken met de decanen en de directeuren, maar ik laat het aan de creativiteit van de afzonderlijke eenheden over om die in te vullen.”

Daarmee ging wel de angel uit het debat. Heeft de raad een probleem met de bezuiniging op Tafelstraat 13? Dat moet het studentenservicecentrum maar oplossen, want daar staat het op de begroting. Een toenemende druk op vooral de wetenschappelijke staf die zelfs de gezondheid zou kunnen bedreigen? Alle begrip, ook het college ziet dat gevaar, maar het is aan de faculteiten hoe ze er mee omspringen.

Een enkele vraag werd bewust niet beantwoord, bij voorbeeld wanneer de vacaturestop wordt opgeheven. Postema: “Als ik dat zeg zullen mensen het moment afwachten, dat willen we niet. Hoe eerder we ermee kunnen stoppen hoe beter, maar als het gebeurt, dan gefaseerd.”

Andere nieuwtjes: het college zal de decanen erop wijzen dat de faculteitsraden voortaan fatsoenlijke begrotingen voorgelegd moeten krijgen in plaats van samenvattingen. U-raadsvoorzitter Kingma merkte op dat niet alle raden de facultaire cijfers goed hadden kunnen bespreken. De (stilzwijgende) verwijzing betrof de FHS, waar decaan Hospers in conflict raakte met zijn raad over dit punt.

Verder: de Tapijnkazerne en de sporthal. Voor aankoop van de Tapijn is in de begroting 2012 in ieder geval geen ruimte, zei Postema, “maar de beslissing zal wel worden genomen”.

Dan de sporthal, waar de studentengeleding keer op keer naar vraagt. Eerdere beloftes van het college zijn nog steeds niet ingelost. Wel blijkt de optie van een verbouwing van het voormalige Limburgergebouw van de baan. Het college mikt nu op een combine met de Health Campus in Randwijck, waar ook plannen bestaan voor een sportruimte. De financiële lasten wil het college in de toekomst met de faculteiten gaan delen, “maar dat moeten we nog met ze bespreken”, zei Postema.

 

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)