Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Nieuwbouw proefdierencentrum onzeker

Bij de FHML gaat men ervan uit dat het nieuwe proefdierencentrum in 2014 klaar is. Maar het is nog allerminst zeker dat er nieuwbouw komt, zei het college van bestuur onlangs tegen de universiteitsraad. Decaan Scherpbier: “Is dat daar gezegd? Dat is nieuw voor mij.”

Twijfel was er tot nu toe niet bij de Faculty of Health, Medicine and Life sciences; vandaar ook de passage in de begroting 2012 over “het nieuw te bouwen VivariUM”, de nieuwe naam voor de centrale proefdiervoorziening (CPV). Maar recente vragen daarover vanuit de universiteitsraad aan het college van bestuur leidden tot een ander beeld. Volgens André Postema, vicevoorzitter van het college van bestuur, is er nog geen enkel besluit genomen. “Wel om te investeren in de voorbereidende fase. Vervolgens beslissen we of we de bestaande behuizing zullen upgraden of dat er nieuwbouw komt. Dat upgraden, daar kijken we serieus naar, dan kunnen we weer 15 jaar vooruit. Nieuwbouw is duurder.”

Dat laatste waagt de enkele maanden geleden door de faculteit aangestelde projectleider voor de nieuwbouw van het vivarium, Gerard Majoor, te betwijfelen. Volgens hem is een verbouwing van de huidige CPV-ruimte “niet veel goedkoper”.

Majoor laat ook weten dat er al een Europese aanbesteding is geweest voor het projectmanagement. Daarbij is uitsluitend over nieuwbouw gesproken. Inmiddels is daadwerkelijk een bureau (het Rotterdamse Aronsohn) ingehuurd.

De bestaande ruimte, in een hoek van het facultaire UNS50 gebouw tegenover de UNS40, heeft overigens wel voordelen voor de onderzoekers omdat het CPV binnendoor bereikbaar is. Daar kunnen ze ter plaatse opereren dan wel dieren meenemen naar facultaire labruimtes elders in het gebouw. Het hoofd van het CPV, Barry Plooijer, wil juist van die situatie af: “We hebben infecties gehad die te wijten waren aan het transport door de gangen. Om die reden willen we alles centraliseren in één gebouw, met een laboratoriumgedeelte. Daar kunnen we dan ook het klimaat en de ventilatie beter beheersen, volgens de wettelijke eisen. Als nu de ventilatie een keer uitvalt, voldoen we daar al niet meer aan. En er is bijvoorbeeld nieuwe en strengere Europese wetgeving voor de huisvesting van schapen en honden.”

Bovendien is de beveiliging een punt van zorg. Dierproeven leiden tot steeds meer maatschappelijk protest. Ook morgen, 16 december, staat er weer een groepje demonstranten voor de deur, zo is aangekondigd door antidierproevenorganisaties. Een apart gebouw, dat volgens de planning tegen de Oeslingerbaan aan zou worden gebouwd, is beter bestand tegen activisten die wellicht verder willen gaan dan demonstreren, is de gedachte.

Dat er steeds meer alternatieven voor dierproeven worden ontwikkeld is voor de faculteit geen reden van de plannen af te zien. Majoor: “Voor veel onderzoek is het ondenkbaar dat we zonder dierproeven zouden werken.” En Postema in de U-raad: “We kiezen als universiteit voor Life Sciences; nieuwbouw of niet, daarvoor zijn proefdieren nodig.”

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)