Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

SBE vergroot de onderwijsgroepen

Opmerkelijk moment in de faculteitsraad bij de School of Business and Economics afgelopen dinsdag: de behandeling van de begroting voltrok zich in stilte. Een hamerstuk. Dat kan te maken hebben met de informatiebijeenkomst van een week eerder waar raadsleden extra uitleg kregen van directeur Edward Peters. Maar waarom was die bijeenkomst vertrouwelijk? “Omdat we een nieuwe groep studenten in de raad hebben die de voorgeschiedenis niet kent. De kans bestond dat er persoonsgevoelige zaken aan de orde kwamen, wat overigens achteraf gezien niet is gebeurd.”

Stond SBE dit jaar nog drie miljoen in de min, in 2012 verwacht de school het gat te dichten. Hoe? In samenspraak met alle geledingen van de faculteit heeft het bestuur een lijst samengesteld van maatregelen. Behalve dat alle departementen meer middelen uit de tweede- en derdegeldstroom moeten binnenhalen, zal ook het onderwijs niet geheel ongemoeid blijven. De onderwijsgroepen in de bachelorfase worden vergroot van 14 naar 15 studenten. De gevolgen zijn niet ingrijpend, zegt Peters, omdat de groepen niet altijd volledig bezet zijn. Verder vermindert het aantal keuzevakken in de masters en moeten studenten de administratiekosten voor extracurriculaire activiteiten als double degree-programma’s en stages zelf betalen.

Wat betreft het onderzoek zal de school haar phd-programma veranderen van het 1+4 in een 2+3 model. Dat betekent dat promovendi eerst een tweejarige researchmaster volgen en daarna een driejarig promotietraject. Het voordeel voor de faculteit is één jaar minder loonkosten. Een probleem blijft dat de master onvoldoende populair is.

De werklast van het wetenschappelijk personeel zal niet worden verhoogd. Dat zou een “contraproductief” effect hebben, aldus het bestuur, de werkdruk is namelijk al hoog.

Het faculteitsbureau is inmiddels afgeslankt van 70 naar 63 arbeidsplaatsen. Dat is gebeurd door tijdelijke contracten niet te verlengen.

Het is de vraag of de departementen aan de strenge (financiële) doelen kunnen voldoen. Ook de steeds grotere afhankelijkheid van de tweede en derde geldstroom bestempelt het bestuur als een risico, zeker gelet op de wereldwijde economische instabiliteit. Vooral het post-graduate onderwijs, dat SBE verzorgt voor het bedrijfsleven, is afhankelijk van de trainingsbudgetten die ondernemingen vrijmaken.

De omvangrijke reserve van 9,5 miljoen blijft grotendeels in tact. Die zijn bedoeld voor (toekomstige) investeringen onder meer in de Graduate School, valorisatie en de research master.

 

Maurice Timmermans

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)