Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Pleidooi: honours programmes voor iedereen

Niet alleen voor de allerbeste studenten, maar voor iedereen. Woensdag 14 december startte filosoof René Gabriëls zijn eigen honours programma om vijf uur ’s middags in het café van de faculteit Arts and Social Sciences. Uit protest en buiten het curriculum.

Weird practices and critical theories, luidt de titel van de cursus die wat René Gabriëls betreft zolang doorloopt totdat de wereld rechtvaardig en democratisch is. Met als ondertitel: Post honours programme. Het idee voor dit project is geboren uit onvrede met het huidige onderwijs aan de universiteit. “Ik ben radicaal tegen elke vorm van ongerechtvaardigd elitisme zoals de honours programs en de – gelukkig inmiddels afgeschafte – 3%-regeling. Dat was toch een soort PR-stunt van de UM. Nu kan slechts een klein deel van de studenten, zij met de beste punten, deelnemen aan een echte academische opleiding. Mijn stelling is: iedereen betaalt hetzelfde collegegeld dus heeft iedereen recht op hetzelfde onderwijs. Ik heb niets tegen verschillen (die zullen er ook altijd zijn, de een zal harder werken en het hoogstwaarschijnlijk beter doen) maar ik ben voor gelijke kansen.”

In het huidige onderwijs is ook veel te weinig ruimte om een boek van kaft tot kaft te lezen, betoogt Gabriëls. Zijn studenten gaan in ieder geval Discipline and Punish van Michel Foucault lezen. Ze zullen ook veelvuldig in aanraking komen met kritische theorieën van bijvoorbeeld Slavoj Žižek, Jacques Rancière of Judith Butler. “Wij besteden in het normale curriculum, goede uitzonderingen daargelaten, vooral aandacht aan mainstream theorieën: dat wat bijdraagt aan de handhaving van de status quo, terwijl kritische theorieën bij kunnen dragen aan de opheffing van situaties waarin mensen geknecht, veracht of gemarginaliseerd worden.”

Gabriëls verwacht – de cursus startte woensdag na het ter perse gaan van Observant – een volle bak in café Bandito Espresso. “Iedereen is welkom, ook stafleden, OBP-ers en studenten van andere faculteiten. De eerste keer gaat het over de Occupy Beweging. Wel toepasselijk: je bezet iets wat terugveroverd moet worden. We zouden de UM moeten bezetten om de echte academie voor iedereen terug te winnen.” Verwacht hij weerstand? Grinnikend: “Nee, ze zullen het niet serieus nemen en zeggen dat het van een dorpsgek is die een buitenschoolse activiteit organiseert.”

 

Riki Janssen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)