Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Artikelen voor mei 2011

Hbo-docenten tegen hysterie

Een groep hbo-docenten is de storm van kritiek op het hbo zat en verzet zich tegen de “hysterie” in de media. Ze hebben een vereniging voor kritische hbo-docenten opgericht.

CDA en VVD willen landelijke visitatiecommissies

Regeringspartijen VVD en CDA willen dat alle vergelijkbare hbo-opleidingen voortaan door één en dezelfde visitatiecommissie worden beoordeeld. Nu mogen ze allemaal hun eigen commissie inhuren.

Opnieuw meer vrouwelijke afgestudeerden

Vorig studiejaar haalden opnieuw meer vrouwen dan mannen een diploma in het hoger onderwijs. Aan de universiteiten liepen vrouwen verder uit dan in het hbo, waar hun voorsprong ongeveer even groot bleef.

‘Onderwijs niet in gedrang door student-promovendus’

Staatssecretaris Zijlstra verwacht dat ook in de toekomst de meeste promovendi een werknemerstatus zullen krijgen en onderwijs blijven geven. Hij is niet bang dat het onderwijs te lijden zal hebben van de invoering van een bursalenstelsel.

Huisbezoeken tegen stufi-fraude

Het wordt riskanter om te frauderen met de basisbeurs. Er komen vierduizend controles per jaar en de boetes gaan omhoog. Sommige studenten zullen zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Taakstraf voor dief met wroeging

De medewerker van de Universiteit Twente die vorig jaar ruim twee miljoen euro naar zijn bankrekening liet overschrijven en daar spijt van kreeg, is tot een taakstraf van 240 uur veroordeeld. De man werkte al twaalf jaar als accountmanager voor de universiteit, zodat hij de benodigde wachtwoorden en codes om bij het geld te komen eenvoudig kon ach...

Wie moet het hoger onderwijs bewaken?

Staatssecretaris Zijlstra wil de Onderwijsinspectie een grotere rol geven in het toezicht op het hoger onderwijs. Welke taken de keurmeesters van de NVAO overhouden, is nog onduidelijk.

VU + UvA = ?

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit gaan uitzoeken of het zinvol is hun krachten te bundelen. Ze hopen hun positie in de ‘internationale concurrentiestrijd’ zo te kunnen verbeteren.
Eicellen

Eicellen

Ype Driessen

Alumni terug naar Maastricht

Zo’n 1000 alumni hebben zich al opgegeven voor de alumnidag op zaterdag 28 mei, die plaatsvindt in het kader van het zevende lustrum van de Universiteit Maastricht.
Pagina 7 van 10Eerste   Vorige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Volgende   Laatste