Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Artikelen voor maart 2012

Ministerraad akkoord met prestatiebekostiging

De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met het plan van staatssecretaris Zijlstra om 7 procent van het onderwijsbudget van universiteiten en hogescholen afhankelijk te maken van geleverde prestaties.

Studieschuld meewegen bij hypotheek mag

Het is verstandig dat banken studieschulden meewegen bij een hypotheekaanvraag, vinden staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs en minister Jan Kees de Jager van Financiën.

Acties tegen oplopende studieschuld

Studentenbonden ISO en LSVb gaan vanaf dinsdag actievoeren. Volgens de studentenbonden brengt het beleid van staatssecretaris Zijlstra de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar.

Vrouwelijke hoogleraren: tijd voor quota?

Als het in dit tempo doorgaat zullen in 2066 evenveel vrouwen als mannen hoogleraar zijn. Dat duurt veel te lang, vindt het Landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren (LNVH). Misschien wordt het toch tijd voor quota.

“Geen bureaucratisch gedoe rond prestatieafspraken”

Hogescholen hoeven zich geen zorgen te maken, zegt Frans van Vught, die in opdracht van het ministerie de voorstellen voor prestatieafspraken gaat beoordelen. “Wij willen helemaal geen bureaucratisch gedoe.”

Lente-intro Saurus

Roeivereniging Saurus gaat dit jaar weer een lente-introductie houden. Dat geeft eerstejaars studenten een tweede kans om lid te worden, naast direct na de Inkom. Saurus heeft in het verleden ook een lente-intro gehad, maar hield daar tien jaar geleden mee op omdat er te weinig belangstelling voor was. De vereniging denkt dat er nu wel weer animo i...

Nederland telt weinig vrouwelijke docenten

Minder dan twee op de vijf docenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten is vrouw. Nederland loopt hiermee achter op de meeste andere Europese landen.Aan de vooravond van Internationale Vrouwendag publiceerde het Europese statistiekbureau Eurostat enkele nieuwe cijfers over vrouwen in het onderwijs. Die gaan over het jaar 2009. Uit de tabe...

“Driejarig promotietraject kent alleen verliezers”

Vijf hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen vegen de vloer aan met het plan om promotietrajecten in te korten van vier naar drie jaar. In een open brief waarschuwen ze voor reputatieschade voor de Nederlandse universiteiten.

Rariteitenkabinet

Als ik dit schrijf ben ik in Chicago op het jaarlijkse congres van de Amerikaanse Society for Personality Assessment. Als het even kan probeer ik ieder jaar te gaan, omdat ik altijd ontzettend veel leer van de experts die hier te vinden zijn. Na bijna twintig jaar behoor ik inmiddels ook tot die groep en koester ik de ontstane vriendschappen. Ik ge...

Buitenlandse student heeft vaker stress

Buitenlandse student heeft vaker stress

Studiestress, de gemiddelde Maastrichtse student heeft het net iets vaker dan hun collega’s in de rest van het land: 43 procent, waar het landelijke percentage 40 is. Buitenlandse studenten zijn het vaakst gestresst: 65 procent. Dat blijkt uit een enquête die Observant samen met andere hogeschool- en universiteitsbladen onder 5497 studenten heeft u...
Pagina 7 van 15Eerste   Vorige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Volgende   Laatste