Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Bonussen misschien openbaar

MAASTRICHT. De hoogste gratificatie is vorig jaar uitgereikt aan een medewerker van de ‘Berg’. En de meeste bonussen vielen bij de dienst financiële zaken (Finance). De kwestie van de gratificaties - wie, wat, openbaar of niet – staat weer op de agenda.

Moet de naam van een medewerker die extra salaris in de vorm van een gratificatie krijgt, bekend gemaakt worden? En moet de reden waarvoor hij of zij die bonus ontvangt, ook bekend worden? Jazeker, vindt Huub Odekerken, vorig jaar nog lid van de universiteitsraad. Hij bracht de kwestie daar ter sprake: tegen de regels in, zei hij, werd er geheimzinnig gedaan rond het toekennen van gratificaties (anders dan bij een ambtsjubileum), terwijl het toch nuttig zou zijn om te weten waarom iemand iets extra’s krijgt. “Dat zal motiverend werken”, verwachtte hij.

In de 'gratificatieregeling UM’ uit 2010 staat inderdaad onder artikel 5 lid 2: Binnen de betreffende beheerseenheid worden (sic) de genomen beslissing openbaar gemaakt.

Die bepaling blijkt echter multi-interpretabel. Het college van bestuur steunt tot nu toe een beperkte uitleg: de directeur van een beheerseenheid geeft informatie aan de dienstraad of faculteitsraad over aantallen bonussen en het bedrag dat ermee gemoeid is. Geen namen. “Niet iedereen stelt het op prijs als collega’s weten dat je een bonus hebt gekregen”, zei bestuurder Nick Bos afgelopen voorjaar nog.

Maar hij was bereid “er nog eens naar te kijken” en dat heeft er nu in geresulteerd dat de zaak wordt voorgelegd aan alle UM-medewerkers in een soort referendum, zegt Huub Hamers, lid van het Lokaal Overleg tussen vakbonden en college van bestuur. Dit “op initiatief van het LO. En het college zal de uitslag bindend verklaren”, meldt Hamers.

Het ‘referendum’ bestaat nu uit twee vragen (naam en reden van de bonus bekend maken?) die mee zijn genomen in het werkbelevingsonderzoek dat deze week digitaal naar alle medewerkers is gezonden. Gratificaties worden immers toegekend omdat iemand “aanmerkelijk” meer heeft gepresteerd dan zijn eigenlijke werk voorschrijft. De bandbreedte loopt van een kwart naar een half en een heel maandsalaris. Daarnaast is er een andere variant, de zogenoemde netto-gratificatie, een vast bedrag van 500 of 750 euro dat netto wordt uitgekeerd, ongeacht de hoogte van het salaris.

Uit een overzicht dat het college van bestuur aan het LO toestuurde blijkt dat men vooral bij de dienst financiële zaken (Finance) tuk is op die (redelijk bescheiden) netto variant. In 2014 werd die daar 37 keer ingezet. “Toeval”, zegt directeur Ruud Bollen, “een groepsgratificatie omdat mensen vanwege nieuwe wet- en regelgeving extra hard hebben moeten werken, ook in de avonden bijvoorbeeld.” In de rest van de UM werd dit type bonus nauwelijks uitgekeerd. Finance gaf ook nog elf ‘normale’ gratificaties weg, meer dan elke andere dienst. De hoogste bedroeg bruto 4.015 euro. Het kan uiteraard nog hoger: het bureau van de universiteit (MUO), de ‘Berg’ dus, gaf een medewerker in schaal 16 bruto 6844 euro extra mee naar huis. Alleen de FHML kwam in de buurt met een bedrag van 6633 euro voor een (of meer, dat is niet duidelijk) lid van de wetenschappelijke staf.

Van de faculteiten heeft de FHML het vaakst een bonus uitgekeerd, veertien maal, waarvan negen aan wetenschappelijk personeel, vijf aan ondersteunende medewerkers (obp). Aan de andere kant van het spectrum staan de psychologen met een magere drie gratificaties voor wetenschappers. De facultaire obp’ers kregen niets.

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)