Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Wie doet onderwijs, wie research; bestuur weet het niet

MAASTRICHT. “Laat de faculteitsraden hun besturen maar eens onder druk zetten om met cijfers te komen. Wij zitten er ook op te wachten.” Het was niet een radicale studentenpartij die vorige week in de universiteitsraadsvergadering deze noodkreet uitte, noch een ontevreden medewerkerscollectief; nee, het was, opmerkelijk genoeg, het college van bestuur.

De vicevoorzitter van het college, Nick Bos, plaatste de oproep vorige week tijdens het debat over de universitaire begroting voor 2016. De cijfers waar hij verlegen om zit zijn precies de cijfers die de universiteitsraad van hèm wil hebben: hoe wordt het geld dat naar de faculteiten gaat, verdeeld over onderwijs en onderzoek? Raadslid Mark Govers: “Dit gaat om het primaire proces, als je wilt kunnen sturen moet je dit toch weten.”

In de komende vier jaar zal de UM naar verwachting groeien met zo’n 2000 studenten: van 16.800 nu naar 18.900 studenten in 2020. Althans, volgens de prognoses van de faculteiten, die nu in de instellingsbegroting samen zijn gebracht. Die groei moet uiteraard vertaald worden in een groei van het docentencorps, het wetenschappelijk personeel (wp), maar daar zit al de eerste kink in de kabel. Nick Bos: “De faculteiten doen te weinig, ze geven het geld niet uit, ze moeten vacatures invullen.”

Precies, vond raadslid Dirk Tempelaar: “En als het wp groeit, moet dat vooral terecht komen waar de grootste nood heerst, de zware onderwijslast. Niet dat het bijvoorbeeld in Kennis-As projecten blijft zitten.”  

De raad maakte er een flink punt van. Tempelaar: “Met de nieuwe begrotingsbevoegdheden van de raden hoeven we niet meer te vrágen om die cijfers, we kunnen ze opeisen.”

Maar Bos was niet onder de indruk: “Eisen, tja, je kunt zo veel eisen, maar wij hebben ze ook niet. Dit is een verregaand gedecentraliseerde organisatie. Het zit bij de faculteiten, en tot nu toe hebben ook wij tevergeefs om die cijfers gevraagd. Als college willen wij plannen zien, wanneer komt welke staf op welke plek.”

U-raadsvoorzitter Herman Kingma: “Daarom dringen wij er bij de faculteitsraden op aan dat zij de cijfers bij hun faculteitsbesturen opeisen.” Bos sloot zich daarbij aan: “We rekenen op de faculteitsraden om de gegevens op tafel te krijgen.”

Maar Kingma waarschuwde dat het niet eenvoudig zal zijn: “Die besturen zijn weer afhankelijk van de werkvloer, en daar is het vaak al mis, daar deugt de labeling vaak niet. Ik weet bijvoorbeeld van onderzoeksinstituut MHeNs [mental health and neuroscience] dat daar professoren voor 1,0 fte gelabeld zijn op research. Dat kan helemaal niet, dat is virtueel, ze hebben altijd ook andere taken.”

 

 

 

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)