Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Volksverhuizingen: constante in de wereldgeschiedenis

Volksverhuizingen: constante in de wereldgeschiedenis

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

Volgens sommige geleerden moeten we de geschiedenis van de mensheid zien als een geschiedenis van volksverhuizingen. Soms zijn ze virulent, breken uit als besmettelijke ziekten. De oorzaken - altijd in meervoud - kunnen zeer verscheiden zijn. Combinaties zijn het van hongersnood, armoede, natuurrampen, onderdrukking, oorlogen, pest, religieuze twisten en niet te vergeten overbevolking. De motivatie is altijd gelijk: elders is het beter en veiliger. Voor de opkomst van het massavervoer waren volksverhuizingen langdurig, moeizaam en gevaarlijk van aard. Als voorbeeld noem ik de gewelddadige lijdensweg van de uit onze streken afkomstige Vandalen. Na heel veel omzwervingen waarbij zij Andalusië van een naam voorzagen, verdwijnen ze in Noord-Afrika zonder een spoor na te laten. De expansie van Europa maakte door de ontwikkeling van de scheepvaart grote volksverplaatsingen mogelijk. In het bijzonder de verovering van het Amerikaanse continent had grootschalige gevolgen. De inheemse volkeren overleefden het vaak niet. In de plaats kwam als gevolg van de slavernij een talrijke, uit Afrika geïmporteerde, zwarte bevolking. Tot in de negentiende eeuw was Noord-Amerika dun bevolkt. De stoomvaart, de trein en de trek naar het westen bracht in korte tijd talloze miljoenen Europeanen uit bijna alle landen naar de Verenigde Staten. Op zoek naar de vermeende onbegrensde mogelijkheden vluchtten de landverhuizers voor armoede en onderdrukking.

De emigratie uit Europa kwam rond het midden van de vorige eeuw tot stilstand. Het einde van de koloniën, toegenomen welvaart, afnemende bevolkingsdruk en niet te vergeten een geloof aan het einde van de oorlogen binnen grote delen van Europa zijn daarvoor verantwoordelijk. Toen in Nederland de laatste groepen emigranten naar Australië werden uitgezwaaid, werd al gewerkt aan de komst van gastarbeiders. Zij waren de voorlopers van een nog steeds toenemende legale en illegale immigratie van werkzoekenden, en vluchtelingen voor politiek of oorlogsgeweld.

Wat we het laatste jaar meemaken is wel schokkend, maar niet nieuw. Het is al zo’n vijftig jaar aan de gang. Onze welvaart, veiligheid en voorzieningen trekken aan. Oorlogen, onderdrukking, toenemend fundamentalisme en droogte brengen mensen in beweging. Zo zelfs, dat zoals in vroeger tijden mensen bereid zijn lopend grote afstanden te overbruggen. Ondanks hoge sterftecijfers.

Können wir das schaffen? Misschien, maar vraag niet hoe. Europa is op zoek naar miljoenen jongeren. Dat betekent leren leven met de volksverhuizing onze kant op. In een samenleving die in toenemende multiculturele verwarring en demografische instabiliteit verkeert.

Hans Philipsen

 

 

     

 

 

       

Hans Philipsen is oud-rector van de UM

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Enter the code shown above: