Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Tweede Kamer verdeeld over bestuur universiteiten

NEDERLAND/MAASTRICHT. Kamerleden zochten vorige week verwoed naar meerderheden voor hun plannen om het bestuur van hogescholen en universiteiten te verbeteren. Coalitiepartners PvdA en VVD zijn het op veel punten oneens.

De Tweede Kamer heeft tientallen amendementen ingediend op een nieuwe wet die het bestuur van onderwijsinstellingen moet verbeteren. De breuklijn tussen hen die meer inspraak willen en hen die het wel even goed genoeg vinden, loopt dwars door de Kamer.  

Aan de ene kant staat coalitiepartij VVD, die andere fracties beschuldigt van ‘medezeggenschapsverslaving’: studenten hoeven niet over alles mee te beslissen. Ook CDA en PVV zien niets in nóg meer inspraak van studenten en docenten.

Aan de andere kant staan D66, GroenLinks en SP. Die laatste partij wil niet alleen meer rechten voor de medezeggenschapsraden maar pleit voor een heel andere manier van besturen: Kamerlid Jasper van Dijk ziet een ‘democratische universiteit’ voor zich, waar alle studenten en docenten mogen meebeslissen.  

Coalitiepartij PvdA verbindt de beide kampen en zoekt naar meerderheden. Duidelijk is dat de ChristenUnie straks een cruciale rol speelt. Het nieuwe CU-Kamerlid Eppo Bruins: “De oplossing ligt niet in de gedachte dat we studenten laten meebesturen. De rollen moeten helder zijn.” De partij wil het personeel wel meer macht geven, bijvoorbeeld door hun het recht te geven de benoeming van bestuurders tegen te houden. “Zodat de top van de instelling draagvlak heeft bij de professionals op de werkvloer,” aldus Bruins.

Eerst zal onderwijsminister Jet Bussemaker schriftelijk reageren op alle amendementen, daarna wordt het debat hervat en komt de minister aan het woord. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Onder studenten in de universiteitsraad van de UM heerst vooralsnog niet veel enthousiasme over sommige voorstellen. Waar PvdA en D66 de ‘sollicitatiecommissie’ voor nieuwe bestuurders voor de helft met studenten en docenten willen bevolken zijn de Maastrichtse studentenpartijen Dope en Novum tevreden met de huidige situatie. Die behelst dat de vertrouwenscommissie van de U-raad, waarin studenten en stafleden zijn vertegenwoordigd, door de raad van toezicht wordt geconsulteerd over de kandidaat-bestuurder. Michael Dijkstra van Novum: “Daar hebben we vertrouwen in.”

Ook op andere manieren kan de raad voldoende zijn zegje doen, vinden ze. Dijkstra: “Op dit moment speelt de benoeming van een nieuwe rector. De raad heeft zich vertrouwelijk over de profielschets uitgesproken, daar hebben we dus invloed op.” 

De suggestie dat er voortaan een student aan het college van bestuur moet worden toegevoegd, ontmoet scepsis. Olav de Wit van Dope: “We zijn hier tevreden over het college van bestuur en de inspraak die we hebben. Mocht dat anders zijn, dan is zo’n constructie misschien nuttig, maar dat is niet zeker. In andere steden zie je hier en daar het verschijnsel van de student-assessor, die gaan zich als bestuurder gedragen en dan heb je er weinig meer aan.”

HOP/Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)