Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Tapijnterrein wordt open en heuvelachtig park

Tapijnterrein wordt open en heuvelachtig park Tapijnterrein wordt open en heuvelachtig park Tapijnterrein wordt open en heuvelachtig park Tapijnterrein wordt open en heuvelachtig park

Photographer:Fotograaf: LIAG Architecten Den Haag

MAASTRICHT. Open ‘zichtlijnen’, een deels in de grond verzonken gebouw met een buitenterras, licht glooiende heuvels in het vele groen: de reacties op het winnende plan voor de herinrichting van de Tapijnkazerne zijn positief tot zelfs enthousiast. Als alles goed gaat is het in 2020 klaar.

Er waren 37 architectenbureaus die graag de Tapijnkazerne gereed wilden maken voor gebruik door de Universiteit Maastricht. Daarvan bleven er vijf over, en dat aantal condenseerde tot drie bureaus die een uitgewerkt plan indienden. LIAG architecten uit Den Haag won de competitie; afgelopen maandag werd het plan gepresenteerd aan de universitaire gemeenschap en aan geïnteresseerde Maastrichtse burgers.

En wat meteen het meest opvalt: veel lelijks wordt gesloopt. Wie nu het terrein oploopt en de betonnen vlakte bekijkt met her en der wat kleinere gebouwen zal over een aantal jaren blij verrast zijn. Die gebouwen, acht stuks, zijn weg, het beton is verdwenen, in plaats daarvan komt er veel gras, veel bomen, dat alles doorkruist met voet- en fietspaden. Wat dat laatste betreft: niet iedereen is het ermee eens maar het plan voorziet in een tweede voetgangersbrug over de Jeker, een die uitkomt in de vestingmuur richting de Tongersestraat. Daar moet dus een opening in gemaakt worden. Dit om de verbinding met het Jezuïetenklooster, het gebouw van de SBE, te vergemakkelijken.

Wat verder opvalt: de bestaande grotere gebouwen blijven op zichzelf staan, er worden geen verbindende panden gebouwd die het open karakter van het terrein zouden verstoren. Wel komt er een groot nieuw gebouw met een collegezaal en kantoren en een in de grond gewerkte ‘plint’ die nieuw- en bestaande bouw verbindt. Toch wordt dat geen onderaardse gang, integendeel, de grond wordt afgegraven zodat ook aan de zijkant van de ‘plint’ licht naar binnen valt. De overtollige grond wordt later benut voor een lichte glooiing in het terrein, waarin zelfs een ‘wifi-heuvel’ is geprogrammeerd. Of die laatste doorgaat is nog de vraag, vanuit de universiteit zijn wat vragen gerezen over de hoogte van de heuvels. Vragen zijn er ook bij het ontwerp van de nieuwbouw, dat met veel glas en ongelijke verticale stroken metaal (roestend staal) een echte blikvanger wordt. Dat ontwerp is nog niet definitief, bevestigde Nick Bos van het college van bestuur tijdens de presentatie.

Het park wordt enigszins in Engelse landschapsstijl aangelegd, met meanderende paden en losse boomgroepen. Met een ondergronds tunneltje onder de Prins Bisschopssingel wordt een veilige doorsteek naar het Jekerdal geconstrueerd, veilig voor fietsers en voetgangers en allicht ook vossen, want die worden nu al in de buurt gesignaleerd. Er komt een horecavoorziening op het terrein – de huidige brasserie zit in een gebouw dat gesloopt wordt – die voor iedereen toegankelijk is. De parkeervoorzieningen zijn redelijk in de hoeken van het terrein weggewerkt, en er komen rekken voor 750 fietsen. Niet op éen plek, want studenten zijn geneigd hem zo dicht mogelijk bij de bestemming neer te zetten, zo meldden de plannenmakers, maar op meerdere plekken.

Het project wordt in maart nog eens apart besproken met UM-studenten, om hun ideeën te horen over de invulling. Tegen de zomer beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan, vervolgens moet eind dit jaar het definitieve ontwerp klaar zijn. Daarna kan het werk beginnen; als alles goed gaat zal het in 2020 klaar zijn. Vertraging door juridische acties van omwonenden wordt niet meer verwacht. De UM steekt minimaal 25 miljoen euro in het project, een bovengrens is nog niet duidelijk, zo zegt de projectleider bij de UM René Verspeek.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)