Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Steun UM voor bedreigde academici in Turkije

MAASTRICHT. Bedreigde academici in Turkije krijgen nu ook steun van de Universiteit Maastricht. Rector Luc Soete heeft Europese collega’s aangeschreven nadat Turkse academici zich in een petitie tegen het beleid van hun regering hadden gekeerd en vervolgens door diezelfde regering met vervolging werden bedreigd.

Aanleiding voor de petitie, die vanaf begin januari al door zo’n tweeduizend medewerkers van circa negentig Turkse universiteiten is ondertekend, is de binnenlandse oorlog tegen vooral de Koerden die regeringstroepen in het Zuidoosten van Turkije voeren. In het gebied is de strijd de laatste maanden sterk opgelaaid, waarbij sprake is van beschietingen, massale deportaties en uithongering van de bevolking. Media berichten over lijken die op straat blijven liggen omdat familieleden die proberen ze weg te halen, op hun beurt worden beschoten.  

De petitie spreekt van een “opzettelijk en gepland bloedbad, dat een ernstige schending inhoudt van zowel Turkse wetgeving als internationale verdragen”. De ondertekenaars eisen dat de regering haar acties stopzet, (inter-)nationale rapporteurs toelaat, daders van mensenrechtenschendingen bestraft en een vredesproces in gang zet waarbij ook de eisen van de Koerdische beweging in acht worden genomen.

Dat alles schoot president Erdogan in het verkeerde keelgat. De petitie leidde, zo schrijft onder meer het wetenschapstijdschrift Nature, tot een woedende reactie waarin hij de academici beschuldigde van “steun aan terroristen en belediging van de Turkse republiek”. Het Openbaar Ministerie kondigde vervolging aan, universiteitsbestuurders begonnen eigen onderzoeken naar ondertekenaars onder de eigen staf. Als die beschuldigd worden van onwettige politieke agitatie kan ontslag volgen. Nature citeert een professor in de rechten die zegt dat “wij allemaal op de politie wachten”. NRC Handelsblad haalde vorige week een Turkse socioloog aan die beschrijft wat met ‘dissidente’ wetenschappers gebeurt: “De deur van hun werkkamer werd beklad met een rode X. Of er hing een brief op met: ‘We willen je hier niet’.”

Een van de ondertekenaars is een voormalige promovendus van de Maastrichtse School of Business and Economics, met wie rector Luc Soete nog contact heeft. De man - wiens naam hier op verzoek van Soete onvermeld blijft “om hem niet verder in moeilijkheden te brengen” - is inmiddels hoogleraar in Ankara en schreef een brandbrief aan ‘Globelics’, een wereldwijd verband van onderzoekers op het gebied van economie en technologie, mede door Soete opgericht. Daarin rept hij niet alleen van de officiële vervolging door de autoriteiten maar ook van doodsbedreigingen door fascistische groeperingen.

Soete kreeg tevens steunverzoeken van andere Turkse UM-alumni en vroeg vervolgens de European University Association (waarbij het Nederlandse rectorenoverleg is aangesloten) om actie te ondernemen, maar dat bleek de EUA net diezelfde dag al uit zichzelf te hebben gedaan. Het Turkse EUA-bestuurslid, rector van de Boğaziçi Universiteit, heeft dat protest overigens mede opgesteld. Onder de vlag van het wereldwijde Scholars at Risk netwerk heeft ook de Nederlandse KNAW een protest gesteund tegen aantasting van de academische vrijheid in Turkije.

De Turkse politicologe Birsen Erdogan, docent International Politics aan de Maastrichtse rechtenfaculteit, en uitdrukkelijk “geen familie van de president”, heeft hier in Nederland nog geen georganiseerd protest gezien tegen de aantasting van de academische vrijheid in Turkije. “Misschien zouden we hier ook iets moeten doen, ik zal onze decaan eens benaderen”, zegt ze. Wel steunde ze Turkse initiatieven die het opnemen voor de bedreigde universitaire stafleden, zoals die van hun huidige en voormalige studenten. Daarnaast relativeert ze de toestand in haar vaderland: “Mensen zijn inderdaad ondervraagd, maar tot nu toe zijn ze ook altijd weer vrijgelaten. Mijn vader is rechter in Turkije, ik heb de zaak met hem besproken en ook hij denkt dat de petitieondertekenaars geen enkele wet hebben overtreden. Daarvoor moet je oproepen tot geweld en dat hebben ze niet gedaan. Hij denkt dus niet dat er veroordelingen zullen volgen. De actie van de regering is bedoeld om mensen te intimideren. En dat werkt, merk ik, ik heb Turkse vrienden die bang zijn om dit soort onderwerpen te bespreken. Aan die paranoia moet je niet toegeven. Ik bestudeer bijvoorbeeld de Armeense genocide, dat ligt erg gevoelig in Turkije maar ik ben niet bang als ik er naartoe ga. Mij is nooit iets overkomen.”

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)