Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Tijd voor een vrouw”

“Tijd voor een vrouw”

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

Nieuwe serie: wie moet rector Luc Soete opvolgen?

Rector magnificus Luc Soete vertrekt. Op 1 september begint zijn opvolger. Wie moet dat worden? En wat moet hij/zij vooral gaan doen? Observant vraagt het de komende weken aan studenten en staf.

Hoogleraar privaatrecht Ton Hartlief, onlangs benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad, heeft deze keer (en voor het eerst) een naam ingevuld toen hem - net als aan alle andere hoogleraren - officieel door de benoemingsadviescommissie de vraag werd gesteld of hij kandidaten wilde voordragen. Het is de hoogleraar forensische psychologie Harald Merckelbach. Waarom hij?

“Van een rector verwacht ik dat het een serieuze wetenschapper is, en dat is Merckelbach. Verder is hij bereid om aan het debat mee te doen, zie zijn columns in NRC Handelsblad. En ik heb begrepen - uit de wandelgangen want het is niet mijn faculteit - dat hij als decaan bij psychologie een stevige bestuurder was. Wat ook meetelt is dat hij als wetenschapper op het kruispunt van alfa- en gammadisciplines werkt, en vermoedelijk ook nog wel iets weet van de bètawetenschappen. Je kunt dan een totaalvisie verwachten.

“De nieuwe rector zal geconfronteerd worden met een belangrijke ontwikkeling: de digitalisering. Die heeft grote gevolgen voor de universiteit, voor het onderzoek maar zeker ook voor het onderwijs. Dat colleges op video worden opgenomen betekent dat er minder studenten op afkomen. Wij huren nog wel de grote collegezaal in de Tongersestraat 53 af, maar daar zit een steeds kleiner groepje. Er is een generatie studenten op komst die denkt dat het volgen van onderwijs hetzelfde is als tv-kijken. Terwijl niet alleen onderwijsgroepen maar ook colleges tegenwoordig interactief zijn. Ze kunnen vragen stellen, maar moeten ze ook beantwoorden.

“Onderwijs is belangrijk voor een rector. Ik ging er eigenlijk van uit dat de functie van een vicerector onderwijs zou vervallen met het vertrek van Soete. Is dat dan niet zo? Maar wat als de rector weer zèlf het onderwijs wil gaan doen? Hij gáát er tenslotte over. Ik neem toch aan dat een mogelijke kandidaat aan de benoemingsadviescommissie zal vragen: hoe moet dat nu met die vicerector?”

 

Anita Jansen, hoogleraar experimentele klinische psychologie: “Nee, ik heb niemand voorgedragen. Op zich zou het een logische stap zijn als Harm Hospers, nu vicerector onderwijs, het zou worden maar dat gaat niet gebeuren, dat doe-ie niet. Dan heb je Albert Scherpbier, de FHML-decaan, dat zou een hele goeie zijn, het is hem op het lijf geschreven. Maar ook een beetje zonde, hij vormt bij de FHML een goed team met Nanne de Vries.

“Eigenlijk wordt het een keer tijd dat er een vrouw komt, in dat mannengedoe van het college. Zelf heb ik op dit vlak helemáál geen ambities. Maar ik weet wel een paar namen: Karin Bijsterveld van Fasos, Sylvia Evers bij de FHML, Henriette Maassen van den Brink bij de FHS.”

In de profielschets wordt gevraagd om iemand met een brede bestuurlijke ervaring.

Jansen: “Ik weet niet of ervaring zo belangrijk is, want dat wil nog niet zeggen dat je het kunt. Je moet vooral kijken naar het potentieel. En of iemand gedragen wordt door de werkvloer, voor zo’n baan heb je veel steun nodig. En je moet door een deur kunnen met Martin Paul en Nick Bos natuurlijk.

“Hoe dan ook moet de rector een echte academicus zijn, die stevig in onderwijs en onderzoek zit. Het probleem is wel dat echte academici het vaak niet willen. Wat betreft onderzoek zou het goed zijn als de rector zorgt voor nog meer ondersteuning bij het binnenhalen van geld. Daar zijn we al redelijk goed in, maar het kan beter. Ik heb het idee dat andere universiteiten meer uit Europa halen dan wij.

“Bij onderwijs moet je je afvragen: waar gaan we heen in Maastricht? Maar ja, dat doet Hospers al. De nieuwe rector zal het met hem moeten kunnen vinden. Ik weet ook niet hoe het gaat lopen als de rector dat thema weer naar zich toe trekt. Het is een bijzondere constructie, zo’n vicerector. Het kan misschien slim zijn als je bedenkt dat er in Maastricht veel te doen is op onderwijsgebied.”

 

Ingrid Wijk, directeur Universiteitsbibliotheek: “Een rector moet toekomstvisie hebben, je hoeft het daar niet mee eens te zijn, maar hij moet weten waar hij naar toe wil met onderzoek en onderwijs. Hij moet zich niet laten leiden door de waan van de dag. Besturen is vooruitzien.”

Wat moet hij of zij als eerste aanpakken? “Een rector staat voor wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid. Hoe staat het met de wetenschappelijke integriteit binnen de universiteit? Dat zou ik willen weten. We hebben een code of conduct, we hebben commissies, maar hoe voeren de faculteiten dit nu uit? Kunnen zij garanderen dat de UM geen scheve schaats gaat rijden? En ik zou vragen stellen over de zichtbaarheid van de wetenschappelijke kennis. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die groter wordt? Daarnaast is open science een belangrijk punt waar hij zich hard voor moet maken. Niet alleen als het gaat om wetenschappelijke artikelen, maar ook data. Hoe mooi zou het zijn als alle kennis die beschikbaar is over ebola of het zika-virus zonder embargo’s, en of je nu een abonnement kan betalen of niet, voor iedereen - wetenschappers én de farmaceutische industrie – beschikbaar zou zijn zodat mondiale vraagstukken voortvarend opgelost worden.”

Nee, ze wil geen namen noemen. En man of vrouw? Het gaat om de kwaliteit, benadrukt ze, maar gezien de samenstelling van het college van bestuur zou een vrouw de voorkeur krijgen. Dan lachend: “Een Robberta Dijkgraaf, een vrouwelijke Robbert Dijkgraaf, lijkt me wel wat.”

Wammes Bos/Riki Janssen

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)