Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Groeistrategie: hoe een proefballon vanzelf beleid wordt

Nieuwsanalyse

MAASTRICHT. Het gaat om een van de ingrijpendste strategische beslissingen van de Universiteit Maastricht die maar denkbaar zijn: het idee om de UM te laten groeien tot bijna het dubbele van de huidige omvang. Naar 25 duizend studenten of meer. Dat betekent: honderden zo niet duizend of meer nieuwe stafleden, aankoop, bouw of huur van talloze gebouwen, het ontwikkelen van nieuwe studierichtingen, wellicht ingrijpende organisatorische veranderingen – blijven de faculteiten in de huidige vorm bestaan? -, maatregelen om woonruimte te scheppen voor de studentenaanwas.

Rector Luc Soete trad er op 8 november in dit blad mee naar buiten. Hij vertelde erbij dat er nog geen formele steun voor zijn idee was, noch van het college van bestuur, noch van de decanen. Met hen was het wel besproken en de reacties waren gemengd, zei hij.

Sindsdien is er op het formele vlak niet zo veel gebeurd. Een officieel beleidsdocument waarin dit plan is vervat, is er niet. Een officieel standpunt van het college van bestuur als geheel is er evenmin, ofschoon duidelijk is dat de twee overige leden het groeistreven sympathiek vinden. Dit college bestuurt immers ‘collegiaal’, zoals men steeds weer benadrukt. Wat is er verder nog nodig om een plan tot officieel beleid van de instelling te maken? De instemming van de raad van toezicht, maar daar, zegt voorzitter Ad Veenhof, “is dit niet aan de orde geweest”. En dan is er de universiteitsraad. Ook daar is de groeistrategie nog niet op de agenda verschenen.

Intussen heeft in de afgelopen maanden de ene krant na de andere website gemeld dat de UM wil groeien. Als feit. Maar ja, de media, die checken niet alles, die roepen wel eens wat. Maar nu ligt er een nota van burgemeester en wethouders, de ‘economische visie 2020’ voor de stad Maastricht, vorige week unaniem omarmd door de gemeenteraad. In die visie speelt de UM een prominente rol. Wat staat er? “Recent heeft de Universiteit Maastricht de ambitie uitgesproken te willen groeien van 15.000 naar 25.000 studenten.” Even verderop: “Het programma schaalsprong van de UM gaat uit van een groeipotentieel …”  En later nog eens hetzelfde.

Conclusie: de gemeente beschouwt dit als staand beleid van de UM. Ze baseert er haar eigen beleid op. Als dat zo is, wat heeft het UM-college dan aan B&W verteld?

Daarover presenteren beide instanties wat rommelige verklaringen.

Een gemeentewoordvoerder meldt dat gesproken is “over de strategische visie van de Universiteit Maastricht. Ook over de verdere ontwikkeling van de UM en de mogelijkheid van groei en verbreding”. Dat klinkt toch al weer een beetje minder stellig dan “Het programma schaalsprong” in die gemeentenota.

En ons eigen college van bestuur rapporteert gesprekken met B&W “over langjarige strategische toekomstvisies van de UM”. Meervoud. Hoeveel strategische toekomstvisies heeft de UM? Verder zijn ze blij dat de gemeente de UM zo belangrijk vindt. Twee zinnen zijn wèl heel duidelijk: “Binnen de UM is de discussie over mogelijke perspectieven van groei en verbreding nog volop gaande. Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen.”

Zo is dat. Nu nog even een mailtje naar de burgemeester.

Tot slot toezichthouder Ad Veenhof: “Ik lees van alles in de krant, interviews en uitspraken, ook van de rector en van de burgemeester, maar de strategie van de UM is deze: we willen de top bereiken in onderwijs en onderzoek, en we willen een coöperatieve speler in de regio zijn. Als de universiteit daardoor groeit is dat meegenomen. Alleen is dat iets anders dan een groeistrategie.”

Bij het volgende is de knipoog zelfs door de telefoon heen zichtbaar: “Ik vind het natuurlijk geweldig dat er zo met ons wordt meegeleefd. En morele en financiële support is van harte welkom.”

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)