Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Actie: “Geen gat in de stadsmuur”

Actie: “Geen gat in de stadsmuur”

Photographer:Fotograaf: LIAG Architecten Den Haag

MAASTRICHT. Niet iedereen is enthousiast over de plannen van universiteit, provincie en gemeente met het terrein van de Tapijnkazerne. Een internetpetitie van de Liberale Partij Maastricht om in ieder geval te verhinderen dat er een doorgang wordt gemaakt in de historische stadsmuur, was bij het ter perse gaan van Observant al door zo’n drieduizend mensen ondertekend.

De LPM, een eenvrouwsfractie (Kitty Nuyts) in de gemeenteraad, roept het college van burgemeester en wethouders op om in ieder geval de muur bij de Jeker te sparen. Dit onder het motto ‘Stop afbraak historisch erfgoed Maastricht: geen gat door stadsmuur’.

Het gaat om een door het bureau LIAG samen met landschapsarchitecten voorgestelde doorgang vlakbij het sluisje in de Jeker. Daar is een voetgangersbrug getekend om de doorloop van en naar het SBE-gebouw aan de Tongersestraat te vergemakkelijken. De doorgang in de muur moet uitkomen in de Heksenhoek. Al tijdens de presentatie van de plannen werd duidelijk dat hierover het laatste woord nog niet is gesproken. Nuyts heeft nu met haar LPM de kwestie ook politiek op de agenda gezet. “Eeuwenlang heeft deze muur Maastricht tegen vijandelijke aanvallen verdedigd”, schrijft ze, “aantasting van de stadsmuur is ondenkbaar en onbespreekbaar”.

Nuyts lijkt het plan te beschouwen als een weloverwogen campagne van het stadsbestuur om het historische karakter van Maastricht om zeep te helpen: “De vlam van Minckelers werd al gedoofd”, schrijft ze naar aanleiding van het sluiten van de gaskraan in het beeld van de Maastrichtse uitvinder van de gasverlichting, Jan Pieter Minckelers, op de Markt. Ook de beoogde tramverbinding met Hasselt plaatst ze in dit kader.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

2016-02-18: Blief Vaan De Moer Aof
Beste Wammes, naast Kitty Nuyts zijn er nog meer bezorgde burgers in Maastricht die geen heil zien in afbraak van het historisch erfgoed in de stad. Zij heeft nauw overleg met de heren Koos Consten van Stichting Maastricht Vestingstad (hij is te zien in een L1 nieuwsbericht en ook in het 12 uur NOS journaal van 17 februari), Jo Notermans van Stichting Menno van Coehoorn en Wil Lem, auteur van boeken over Maastricht. Op 3 februari kwam een burgerinitiatief tot stand in de vorm van een Facebook pagina, www.facebook.com/BliefVaanDeMoerAof dat tot nu toe ruim 44.000 mensen heeft bereikt. Op 29 februari, 19:30 uur is in Gebouw Z op de Tapijnkazerne een bijeenkomst, georganiseerd door de Gemeente Maastricht waarbij het publiek wordt uitgenodigd om te delen wat ze van het eerste schetsontwerp vinden. Wij hopen uiteraard dat er ook studenten zijn die willen nadenken over deze kwestie.
2016-02-18: A. van Dorsselaer
Het plan om de historische stadsmuur door te breken en een doorgang te maken voor een iets kortere weg van de Universiteit naar de nieuwe vestiging in het Tapijncomplex kan alleen maar uitgedacht zijn door een stelletje domme cultuurbarbaren. Dit zijn mensen die geen enkel historisch benul hebben en ook nooit iets van kunst of cultuur zullen begrijpen.
2016-02-18: Vaan Huure Vertèlle
Mèt Stomheid Geslage

Alle ouge zien geriech op uzze Stadsmoer mer 't rechhokeg gebouw wat ze wèlle goon bouwe bederf astrein alsnog de algemeine awwerwètse oetstraoling vaan 't Aldenhof Stadspark want geer moot neet vergete bis dees gebouwe vaan de Tapien Kazern datere oet 1919
Kinne ze noe neet oet Respec un nui gebouw dat historisch vaan boete oet zuut en vaan binne modern, bouwe.
Daor zien architecte die dao-in ouch gespecialiseerd zien of is dit noe es gebore Mestreechterneer te vaol gevraog.

Ze höbbe Mestreech in de 19de ieuw ouch wèlle Metropolisere es Jef Habets (zaoleger) 't ouch al zaog aonkoume en toen hadde de inwoeners ouch inspraak mer oeteindelek woort de historie vaan us stad Mestreech, toch stein veur stein aofgebroke.
't Maak neet oet biste geluiveg bis of nog zoen werm hart höbs veur eur stad Mestreech, laot eur stum hure en sjriew 't vaan de dake reep de Gemeinte uuch touw, mèr 't maakte oeteindelek allemaol nix oet.

Daor zien zoeväöl handteikeninge akties gewees in Mestreech bis veer de Woerheid zelf köste hure op de Openbaar tribuun.
Iemes vaan Partij Veileg Mestreech vroog veurwat de inwoeners handteikeninge mooste inzamele es toch al bekint waor bis de Raod 't zouw aofwieze. Hei op hoorte veer 't antwoord bis ze dit verpliech waore um dees zitting te hawwe umtot 't aontal handteikeninge Wèttelek voldege die daor veur nudeg zien ?!!

't Geit de Raod (in sommege gevalle) allein mer drum bis zie ziech zelf aon hunne Wètteleke norm mote hawwe, dit is es iemes hun vaan hoegerhand zouw controlere. Daan kinne ze achteraof zègke bis zie ziech aon alle Wètte höbbe gehawwe en dit ouch zwart op wit höbbe, want geer höb jummers zelf geteikend same mèt de res vaan Mestreech.
Mehjeh dat zègke ze uuch allemaol neet vaan te veure daomèt is 't zoe belangriek bis geer moot stumme op die gene die 'tzelfde hart drage es dat vaan uuch.

Veer koume zelf oet un gezin mèt Polletieke historie en geer maak us nix wies en wete wie 't allemaol reis en zeilt mèr veur de Mestreechternere die noe (nog) in de Gemeinteraod zitte en die daor sjus wie in de 19de iew hun henneke in hadde kinne veer allein mer zègke bis geer eure Geboorte titel "iech bin Mestrechterneer in hart en nere " néét wierdeg zeet !!
Veur de lui vaan boete aof höbbe veer gaar gein wäörd veur umtot dit wederzijds is.

Geer moot uuch allemaol déép sjaome en dit mage veer uuch zègke oet naom vaan uzze Ampa, dee zien stad Mestreech door de jaore heer in de aw Historie heet mèt opgebouwd, dee maan voolt ziech geboonde aon zien Stad, de stad boe heer toes waor bis d'n daag de gemein Gemeinte de stad ging Metropolisere. D'n daag boe ziene Mestreechter geis mèt stomheid deneer woort geslage !!

Miljoene höb geer in de daoropvolgende jaore oetgegeve mer wie veer vroogte um 't Stadspark un opknapbeurt te geve voont geer 't neet nudeg um daor geld in te steke en woorte veer en mennege toeriste in de Zomers die daorop volgde, mèt ratte umgeve.

Vaan al eur Projecte is noets get vaan terech gekoume en veel of beter gezag vèlt geer vaan 't ein look naor t aander look en um daor oet te koume besloot geer mèr unne tunnel te goon bouwe en veer hawwe us hart vas wie laank 't deurt bis 't daor mis geit.

't Gemeintelek verstand vaan unne Potvès heet hiel väöl mach en krach, 50 jaor later en de gesjiedenis herhaölt ziech en obbenuits höb geer daor nix vaan gelierd en stoon veer es Mestreechterneer mèt uzze rögk tege de moer en laot dit, noe sjus 't létste stökske Stadsmoer vaan us zien !
2016-02-19: Herman. Heemskerk
We gaan er voor liggen
2016-02-19: Marjan Melkert
zContext, context en context, dat leren we de toekomstig architecten aan de kunstacademie hier in Maastricht, en dan is hier een Haags bureau aan zet. Hoe hebben ze hun analyse gedaan? En op welke manier zijn de opdrachtgevers in het gat verdisconteerd? Vragen, vragen...Word het tijd voor de eigen Heritage studenten om de vragen en discussies rond het gat aan te pakken en vorm te geven? Het is natuurlijk niet gezegd dat als iets monumentaal is, dat het eeuwig onveranderd moet blijven, maar ook aan veranderingen zijn natuurlijk grenzen te stellen! In dit geval, wat mij betreft heel duidelijk: heel laten, die muur en zet er maar een monumentje op voor die Maastrichtenaar die zich te weer stelde tegen de aanval bij de Demilune des musquetaires en daarbij d'Artagnan voor z'n raap schoot. Kortom: tekenen die petitie!
2016-02-27: Harry & Maria Meurs
Wij vinden het verschrikkelijk dat onze stadsmuur vernield moet worden om studenten 1 minuut sneller op hun bestemming te laten komen.
Deze fietsen toch al overal waar ze niet mogen komen en zonder licht.
Moet onze historische omwalling daavoor gesloopt worden, SCHANDE!!!!!!!!!!!!!!!!!

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)