Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Hij moet rond de veertig zijn, niet iemand die tegen zijn pensioen loopt”

 “Hij moet rond de veertig zijn, niet iemand die tegen zijn pensioen loopt”

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

Nieuwe serie: wie moet rector Luc Soete opvolgen?

Rector magnificus Luc Soete vertrekt. Op 1 september begint zijn opvolger. Wie moet dat worden? En wat moet hij/zij vooral gaan doen? Observant vraagt het de komende weken aan studenten en staf.

Emeritus hoogleraar Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, oud-rector van de UM en oud-decaan geneeskunde: “Het is wenselijk dat zowel de voorzitter als de rector van academische statuur zijn. Dus geen oud-ministers of mensen uit het bedrijfsleven in het college van bestuur. Je moet dan uiteraard oppassen dat er geen conflict of interest tussen de rector en voorzitter, allebei hoogleraar, komt. Ik ben daarom voor het Leidse model: een driekoppig bestuur waarin de voorzitter ook de rector is. In dit geval zou dat wat mij betreft Martin Paul moeten zijn. Ik las in de vorige Observant dat ook de decaan van FHML, Albert Scherpbier, wordt genoemd, maar in die faculteit moet zoveel gebeuren dat het niet verstandig is om het bestuur daar nu te wisselen. En twee CvB-leden uit de FHML (Paul was eerst decaan bij de FHML, red.) is iets teveel van het goede.

“Daarnaast is er een collegelid voor de bedrijfsvoering en een vicerector onderwijs. Ik vind het buitengewoon ongelukkig dat onze huidige vicerector onderwijs buiten het college valt, bestuurlijk heeft die niets te zeggen, daar moeten we vanaf. Onderwijs is een kerntaak, de vicerector hoort dus lid van het CvB te zijn.

“Deze nieuwe samenstelling van het college zou meteen het startpunt moeten zijn voor een internationaal panel van onderwijsexperts dat gaat kijken hoe het met ons model van activerend onderwijs, het pgo, staat op alle faculteiten. Op dit moment is ons onderwijs te directief, niet stimulerend genoeg. Dat panel kan een sterkte-zwakteanalyse maken waarmee de vicerector aan de slag kan gaan.”

Job Metsemakers,  hoogleraar en voorzitter van de vakgroep huisartsgeneeskunde: Een intellectueel met bestuurlijke ervaring. Die typering heeft Metsemakers als vertrekpunt genomen. Hij moest er even over nadenken maar heeft uiteindelijk een 5-koppige lijst op papier gezet. 

Zijn favoriet: André Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde. “Wat hij heel goed kan is vanuit een breder perspectief naar de toekomst kijken, dus ook naar de positie van de Universiteit Maastricht. Hij is niet voor niets voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en was ook betrokken bij de Nationale Wetenschapsagenda. Welke rol moet de wetenschap spelen in onze maatschappij?”

Randwijck of de binnenstad? Die vraag is niet onbelangrijk bij de keuze voor een rector, zegt Metsemakers. En ja, Knottnerus komt uit Randwijck, maar ook weer niet. Hij onttrekt zich aan die tweedeling omdat hij vaak buiten Maastricht opereert. Vóór de WRR zat hij jarenlang de Gezondheidsraad voor.

“Knottnerus is bovendien prettig in de omgang, heel scherpzinnig , en kan mensen met elkaar verbinden. Hij is een bestuurder die de richting bepaalt maar niet per se vooroploopt. Hij stimuleert juist zijn medewerkers om dat te doen. Hij zou ook goed passen in het college. Je hebt Nick Bos die binnenshuis de zaken op orde houdt, Martin Paul die de banden met de regio koestert, en de rector moet wat mij betreft een visie hebben op UM-wetenschap in grote lijn, ook op de maatschappelijke impact ervan.”

Knottnerus is zoals gezegd druk met de WRR en zit wellicht helemaal niet te wachten op het Maastrichtse rectorschap. Niet getreurd. Metsemakers heeft nog vier kandidaten, die in zijn ogen de klus kunnen klaren. Als tweede op de lijst, al is het geen ranglijst, staat Mariëlle Heijltjes. “Ik ken haar niet zo goed als Knottnerus maar ik vind haar wel een prettige bestuurder [portefeuillehouder internationalisering bij SBE] en ze weet als onderzoeker alles over leiderschap.”

Ook Jim van Os prijkt op zijn lijst: hoogleraar psychiatrie. En Harald Merckelbach, hoogleraar rechtspsychologie. En Harm Hospers: vicerector onderwijs.

Pim Martens, hoogleraar duurzame ontwikkeling:  Als het aan hem ligt, komt er helemaal geen nieuwe rector. “Ik ben allergisch voor managementstructuren”, lacht hij. “Waarom hebben we überhaupt een driekoppig college van bestuur nodig? In andere landen wordt de universiteit geleid door één president.” Blijft het driekoppige bestuur in stand, dan moet er een rector komen die “liefde heeft voor de universiteit”, “gedreven is” en “verbonden met de regio”. Martens, die zelf uit Brunssum komt en er nog steeds woont, ziet graag een Limburger aan het roer. “Ik heb geen voorkeur voor een man of vrouw.” En misschien nog wel het belangrijkste punt: “Hij moet rond de veertig zijn, niet iemand die tegen zijn pensioen loopt. Natuurlijk moet je serieus worden genomen en bestand zijn tegen ‘oudere’ decanen en directeuren, maar hoe jonger je bent, hoe naïever je soms tegen dingen aan kunt kijken, wat helemaal niet verkeerd hoeft uit te pakken.”

De nieuwe rector moet volgens de reglementen uit het hooglerarenkorps komen. Toch zou Martens die regel graag afschaffen. “Waarom niet een hoofddocent? Niet alle hoogleraren zijn betere wetenschappers.” Toch kan hij zich voorstellen dat echte wetenschappers geen zin hebben in een hoge bestuursfunctie. “Die blijven liever op de werkvloer.”

Tot slot hoopt hij op een kandidaat die, net als hijzelf, tussen de disciplines staat, die verbindingen maakt tussen vakgebieden. “Dan zou de interdisciplinariteit aan de UM ook een impuls krijgen”, meent Martens. “Het gaat al beter dan een paar jaar geleden, maar er gebeurt vrij weinig. Het minorenbeleid komt niet van de grond, er zijn weinig incentives om echt samen te werken.”

Wendy Degens, Riki Janssen, Maurice Timmermans

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)