Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Je eigen stem ontdekken

Je eigen stem ontdekken

Photographer:Fotograaf: Joey Roberts/ Illustratie Simone Golob

Jurist Anniek de Ruijter geïnspireerd door Deirdre Curtin

In 2009 won ze als eerste jurist de Spinozaprijs, de belangrijkste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Prof. Deirdre Curtin heeft lef, is altijd haar eigen weg gegaan, off the beaten track. Daarin is ze een voorbeeld voor Anniek de Ruijter, universitair docent Europees recht.

De Ruijter (33) werkt aan de rechtenfaculteit aan een project over de ‘Europeanisering’ van de nationale rechtspraak. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar EU gezondheidsrecht, een terrein dat eveneens off the beaten track ligt. Het valt niet onder het nationale recht, en op Europees niveau is er weinig te bestuderen, vinden de critici. De EU heeft immers beperkte juridische bevoegdheid op het vlak van gezondheid en weinig budget. Toch is er inmiddels een internationale gemeenschap van experts gegroeid, die laat zien dat de EU zich voortdurend bemoeit met het gezondheidsrecht en -beleid. Iets wat zelfs implicaties heeft voor fundamentele mensenrechten.

De Ruijter geeft een voorbeeld. Stel, de huisarts constateert dat je het Zika-virus hebt, of een andere grensoverschrijdende ziekte. Dan verzamelt die niet alleen informatie over jou en je ziektebeeld, maar ook over de mensen met wie je onlangs lichamelijk contact hebt gehad, en de personen met wie zij in aanraking zijn geweest. Die gegevens verstrekt de huisarts aan nationale instanties, en die sturen ze soms weer door naar Europese organisaties. “Dat weten veel mensen niet, dat er een rechtstreekse lijn loopt tussen EU-politiek en hun eigen lijf. Ik heb dit in mijn proefschrift via meerdere casussen bloot proberen te leggen.”

Prof. Deirdre Curtin, die onlangs  van de Universiteit van Amsterdam is overgestapt naar het befaamde European University Institute, was De Ruijters promotor. “Curtin legt de lat hoog. Ze wil dat je je eigen boek schrijft, dat je een eigen bijdrage levert aan de wetenschap en niet nabauwt wat de hoogleraar vindt. Ze spoort je aan om op zoek te gaan naar je eigen stem. Die moet je zelf ontdekken, en dat is de reden dat ze je soms laat spartelen. Maar als je op de verkeerde weg bent, krijg je dat onomwonden te horen. Tegelijk is ze betrokken.”

Curtin is vooral wetenschapper, zegt De Ruijter, die zelf ook actief is op maatschappelijke vlak. “In de VS is het de gewoonste zaak van de wereld dat je je als jurist inzet voor de maatschappelijke zaak, dat je als strafrechthoogleraar betrokken bent bij zeg een ‘innocence project’. Ik ben bestuursvoorzitter van het Clara Wichman Proefprocessenfonds, dat de juridische positie van vrouwen wil verbeteren. Het fonds was partij in de SGP-zaak (met als inzet dat vrouwen zich in deze christelijke politieke partij verkiesbaar konden stellen, red.) maar ijvert ook voor de rechten van zwangere zelfstandigen of studerende moeders.”

Ze is tevens betrokken bij de actiegroep Women on Waves. “In Europa kennen we sinds kort de regel dat je een geneesmiddel in elke andere lidstaat moet kunnen krijgen als het in één lidstaat is voorgeschreven. Dat gebeurt in Nederland met medicijnen die een miskraam opwekken, toch worden die in Ierland niet verstrekt. Dat strookt eigenlijk niet met het Europese recht, wel met het Ierse recht. Hoe zit dat precies? Dat is het soort onderzoek waarbij ik een direct maatschappelijk belang zie.”

De Ruijter werkte tot voor kort aan de Universiteit van Amsterdam en woont nu in Maastricht en nog in Heiloo. “Het is drie uur reizen met de trein maar je hoeft niet over te stappen. Ik kan bovendien goed werken in de trein. Ik ben speciaal naar Maastricht gekomen omdat deze faculteit vooroploopt op het gebied van Europees recht. Echt verreweg de beste faculteit voor Europees recht in Nederland.”

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)