Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Een vrouw die serieus werk maakt van onderwijscarrières”

“Een vrouw die serieus werk maakt van onderwijscarrières”

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

Wie moet rector Luc Soete opvolgen?

Rector magnificus Luc Soete vertrekt. Op 1 september begint zijn opvolger. Wie moet dat worden? En wat moet hij/zij vooral gaan doen? Observant vraagt het de komende weken aan studenten en staf.

Sjoerd Claessens, senior docent in Europees recht en voorzitter van de juridische faculteitsraad: “Een vrouwelijke rector is goed voor de diversiteit in het college van bestuur. Mariëlle Heijltjes lijkt me een goede kandidaat. Ik heb haar meegemaakt als docent in een van de modules van academic leadership, een managementcursus. Zij had een verbindende kracht, en dat is wat we volgens mij nodig hebben, iemand die overeenkomsten ziet en waar nodig verbindt, maar ook de verschillen tussen faculteiten respecteert. Ik ben niet zo van het eenvormig maken van de hele universiteit.”
De verantwoordelijkheid voor onderwijs en onderzoek moet primair bij de faculteiten liggen, meent Claessens. “De rector moet zich dienstbaar opstellen.”
En als het even kan moet ze met haar voeten in de modder staan: colleges geven, onderwijsgroepen draaien en onderzoek doen. “Toen ik in het bestuur van de rechtenfaculteit zat, ben ik onderwijs blijven geven. Ik wilde voeling houden met de werkvloer, met de dagelijkse gang van zaken.”
Tot slot hoopt Claessens, die de bachelor rechtsgeleerdheid coördineert en van onderwijs houdt, dat de nieuwe rector “serieus werk maakt van onderwijscarrières. Onderwijs en onderzoek zijn twee zijden van dezelfde medaille, maar in de praktijk weegt onderzoek veel zwaarder. Ik vind dat we, net als bij geneeskunde, hoofddocent- of enkele hoogleraarplekken moeten creëren voor onderwijsmensen. Laat medewerkers doen wat ze leuk vinden en daar ook verder in komen.”

Voormalig decaan van de School of Business and Economics en hoogleraar marketing Jos Lemmink heeft niet direct een naam paraat. Nee, hij heeft dus ook niemand aanbevolen bij de benoemingsadviescommissie, en zelf geen ambitie. Na enig nadenken komt zijn eigen opvolger in beeld, de huidige SBE-decaan Philip Vergauwen. “Die doet het hier goed, en als rector zou hij het ook goed doen. Maar eerlijk gezegd houd ik hem liever hier. En ja, ik weet nog wel iemand: Mariëlle Heijltjes, ook zij heeft visie en bestuurlijke ervaring, ook zij zou een goede kandidaat zijn.”
Belangrijker vindt Lemmink de agenda van de nieuwe rector: “Het moet iemand zijn die zich echt gaat bezighouden met onderwijs en onderwijsvernieuwing, en daar ook ideeën over heeft. Vooral nieuwe technologie naar binnen halen, want in de buitenwereld gebeurt van alles en dat zien we nog niet terug binnen de muren van de universiteit. Ik heb het niet alleen over die online colleges, MOOC’s; het gebruik van technologie in onderwijs kan veel breder. Neem IBM-Watson, die hebben intelligentie in zoeksystemen ingebouwd, universiteiten kunnen dat omarmen in het onderwijs; waarom doen we het dan niet? Zoiets is ook belangrijk voor de strategie van de UM.
“Ik vind dit thema zo belangrijk dat de nieuwe rector het naar zich toe moet trekken. Is de huidige vicerector juist voor onderwijsvernieuwing aangesteld? Tja, dan wordt die rol overbodig.”

Michael Capalbo, universitair docent bij de faculteit psychologie en neurowetenschappen, vindt dat een nieuwe rector de beginselwaarden van de Humboldt Universiteit in Berlijn moet aanhangen. “Ze zeggen ten eerste: ‘Dankzij ons onderzoek kunnen we onderwijs geven op het hoogste niveau en dankzij het onderwijs komen de jonge mensen met nieuwe ideeën bij ons binnen.’ Dus geen discussie over wat het belangrijkste is, onderwijs en onderzoek vullen elkaar aan. En ten tweede: ‘Wij bemoeien ons niet met politiek of religie en zij bemoeien zich niet met ons.’ Die vrijheid en onafhankelijkheid, daar moet een rector bij uitstek naar streven. Hij moet een goede balans houden tussen de regio, de commercie en de politiek. Wat goed is voor hen is niet per se goed voor de wetenschap. Om al die ballen in de lucht te houden, moet hij veel bestuurlijke ervaring hebben. Daarnaast moet het een mensen-mens zijn, die weet wat er speelt in het veld en breed geïnteresseerd.
“Teun Dekker, nu interim dean van het University College, zou zo iemand kunnen zijn. Hij is filosoof, dat helpt al, heeft goed onderzoek gedaan, subsidies binnen gehaald, boeken en artikelen geschreven, dus hij weet hoe dat is, heeft een brede interesse, is heel geliefd bij studenten, heeft hart voor het onderwijs en hij houdt het UCM gaande: een opleiding die de hoogste waardering van studenten krijgt van alle opleidingen in Nederland.” Daarbij is Dekker volgens Capalbo niet bang om een andere koers te varen. “Het ministerie vroeg het UCM om te helpen bij het opleiden van leraren. Dekker heeft gezegd: dat kunnen wij niet doen, dan komt de kwaliteit van ons onderwijs in het geding.”
Een andere kandidaat is volgens Capalbo Anita Jansen, hoogleraar experimentele klinische psychologie. “Zij is supergeschikt. Juist omdat ze het niet wil. Tijdens een oorlog wil je ook geen generaal die vol enthousiasme eraan begint. Wat ook goed is: ze bemoeit zich niet met alles. Maar de dingen waar ze zich wel mee bemoeit, die zijn goed geregeld. En dat haar onderzoek fantastisch is, staat buiten kijf.”

Wammes Bos, Wendy Degens, Cleo Freriks

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)