Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Niemand uit de kring van de decanen, die zijn zo op elkaar ingespeeld dat de kans op nieuwe ideeën niet groot is”

“Niemand uit de kring van de decanen, die zijn zo op elkaar ingespeeld dat de kans op nieuwe ideeën niet groot is”

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

Wie volgt rector Luc Soete op?

Rector magnificus Luc Soete vertrekt. Op 1 september begint zijn opvolger. Wie moet dat worden? En wat moet hij/zij vooral gaan doen? Observant vraagt het de komende weken aan studenten en staf.

Ze is zelf al meermalen genoemd als geschikte rectorskandidaat: Mariëlle Heijltjes (47), hoogleraar managerial behaviour en bestuurslid bij de SBE. Maar ze staat niet te springen. “Ik ben natuurlijk erg gevleid, maar mij gaat het om de vraag: waar vind ik dat ik de meeste waarde kan toevoegen, waar krijg ik energie, passie van? En dat is op dit moment in mijn huidige werk, onderzoek vertalen naar een concrete context in het kader van postgraduate education, met mijn voeten in de modder.

“Ik vind wel dat de nieuwe rector een vrouw moet worden, vanwege de diversiteit. Alleen ga ik hier geen namen noemen. Ik ken natuurlijk wel andere vrouwelijke hoogleraren maar ik zie ze niet in hun eventuele bestuurlijke rol. Dus dan zou ik kiezen op basis van sympathie, of omdat ze toevallig wat zichtbaarder zijn; dat zijn niet de belangrijkste criteria. Om die reden heb ik ook geen kandidaten genoemd toen ze daar alle hoogleraren naar vroegen. Daarom stel ik voor dat men er een wervingsbureau op zet dat binnen de UM goed in kaart brengt waar het vrouwelijke talent zit, zowel de usual suspects als de minder zichtbaren.

“Haar belangrijkste taak wordt wat ik maar even het managen van polariteiten noem. Dat zijn geen echte maar schijnbare tegenstellingen, waarbij je beide nodig hebt om succesvol te zijn. Bijvoorbeeld de verantwoording die de overheid vraagt van de universiteit versus de noodzaak om je onderwijs en onderzoek decentraal te organiseren en innovatie te faciliteren. Je kunt niet zomaar alles van de overheid rechtstreeks doorvertalen naar de werkvloer, noch kun je alles alleen maar decentraal regelen. Een ander voorbeeld: regionaal versus internationaal. Louter een regionale oriëntatie maakt de UM ongeloofwaardig, je puur en alleen internationaal profileren idem dito.

“En verder zal de rector zich moeten buigen over de vraag wat onderscheidend is in ons onderwijs en onderzoek en qua internationalisering. Een centraal vanaf de Berg gestuurde eenheidsworst wil niemand, maar hoe zijn innovatie in onderwijs en onderzoek verbonden? De rector is de primair verantwoordelijke voor die terreinen, in onderlinge samenhang. Dat hoort bij de rector te liggen. Er is nu een vicerector voor onderwijs, dat vind ik geen ideaal model; we hebben er toch ook geen voor onderzoek? Dus als de vicerector blijft zal het lastig zijn om een goede werkverdeling met de rector te maken. De benoemingsadviescommissie heeft er dan een taak bij: ervoor zorgen dat rector en vicerector straks door één deur kunnen.”

“Geef Luc Soete nog een tweede termijn”, reageert Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education. “Ik zie geen reden om hem niet nog eens vier jaar te geven. Hij heeft al bewezen een goede rector te zijn. Ik kom hem regelmatig tegen in de regio, hij heeft daar diverse functies en geniet er aanzien en gezag. Hij is misschien niet zo aanwezig binnen de UM, maar dat is alleen maar goed. Een rector moet niet navelstaarderig zijn.” Dan: “Hij gaat toch niet weg omdat hij 65 wordt? Ik vind het een beetje idioot dat nog steeds wordt vastgehouden aan die leeftijdsgrens. Vroeger konden hoogleraren door tot hun 70ste. Die regel moet maar snel terugkeren.”

De primaire taak van een rector is het bewaken van onderwijs en onderzoek en de samenhang tussen die twee bevorderen. “De keuze voor een vicerector onderwijs vind ik een ongelukkige. Nu lijkt het alsof de rector het onderwijs heeft uitbesteed. Ik denk niet dat het feitelijk het geval is, ik maak Luc bijvoorbeeld mee bij de strategiediscussie over onderwijs, maar je wekt wel die indruk.”

Luc Soete opteert niet voor een tweede termijn, dus wie moet het dan worden? “In ieder geval niet iemand uit het bestuurderscircuit. Dus niemand uit de kring van de decanen, die zijn zo op elkaar ingespeeld dat de kans op nieuwe ideeën niet groot is. Het college van bestuur kan wel wat vers bloed gebruiken. Iemand met de blik naar buiten. Of het een man of vrouw wordt, vind ik niet zo belangrijk. Als diegene maar de juiste kwaliteiten heeft.”

Als eerste moet de nieuwe rector het onderwijs aanpakken. “Onze opgave is om studenten meer dan nu op te leiden tot kritische academici die zich weten uit te drukken in woord en geschrift. Hoe? Door de band tussen de staf en studenten te versterken, door een academische gemeenschap te scheppen met veel persoonlijke begeleiding, grote betrokkenheid van de student bij het onderzoek en meer nadruk op de verbinding van onderwijs en onderzoek.”

Wammes Bos, Riki Janssen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)