Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Waarom een vrouw? Omdat het nu 2016 is”

“Waarom een vrouw? Omdat het nu 2016 is”

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

Wie volgt rector Luc Soete op?

Rector magnificus Luc Soete vertrekt. Op 1 september begint zijn opvolger. Wie moet dat worden? En wat moet hij/zij vooral gaan doen? Observant vraagt het de komende weken aan studenten en staf.

“Een vrouw zou mooi zijn vanwege leiderschapskwaliteiten die je dan in huis haalt: meer verbindend. Ik zou het ook prima vinden als Martin Paul de rectorstaak erbij neemt. Er is al een vicerector onderwijs, dus dat zou moeten lukken. Albert Scherpbier vind ik ook een goede kandidaat, maar twee mensen van geneeskunde (Martin Paul was voorheen decaan FHML, red.) in het college van bestuur is bezwaarlijk.” Aan het woord is Herco Fonteijn, universitair hoofddocent psychologie en winnaar van meerdere Maastrichtse onderwijsprijzen. Afgelopen december ontving hij tijdens de uitreiking van de ‘Oscars voor onderwijsvernieuwers’ in Philadelphia een ‘silver award’.

Twee weken geleden woonde Fonteijn de NL-EU conferentie bij over de Future of Higher Education in Amsterdam. “Minister Jet Bussemaker noemde de UM daar een schoolvoorbeeld van hoe een universiteit zich kan profileren op gebied van onderwijs. Maar wie kritisch kijkt, ziet dat het probleemgestuurd onderwijs in Maastricht verre van goed geïmplementeerd is. Je ziet dat opleidingen met veel studenten het moeilijk hebben om het pgo fris en dynamisch te houden. Ik zie iets risicomijdends binnen de UM, het lijkt alsof veel mensen zich ermee heeft verzoend hebben dat het niet optimaal is.”

Hier ligt een taak voor de nieuwe rector: “Hij of zij zou een hernieuwd pgo-beschavingsoffensief moeten beginnen met bijpassende 21e eeuwse maatregelen: breek wat collegezalen af, zet de deur van de de onderwijsgroepen open en breng de wereld binnen. Contact met mensen van buiten is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten en verhoogt de motivatie. Verder: gebruik de technologie die voorhanden is in het onderwijs, kijk naar datgene wat Google en Apple al hebben ontwikkeld en geef docenten de ruimte om te experimenteren. Geef ook meer verantwoordelijkheid aan studenten, onder andere door het afschaffen van de aanwezigheidsplicht en door ze aan te moedigen om hun eigen onderwijs vorm te geven. En stimuleer het samenwerken in een groep, een aspect van het pgo waar op dit moment te weinig van terecht komt."

Het is niet de eerste keer dat ze wordt genoemd in deze serie: Mariëlle Heijltjes. Ook voor Bram Akkermans, universitair hoofddocent Europees privaatrecht, is ze favoriet. “Het staat voor mij vast dat de nieuwe rector een vrouw moet worden. Toen aan de Canadese premier werd gevraagd waarom de helft van zijn kabinet vrouw is, zei hij: ‘Omdat het 2015 is.’ Precies, en het is nu 2016. Ik geloof er niets van als mensen roepen dat we haar niet in huis hebben. Ik heb een managementtraining gevolgd bij Mariëlle en ik vind haar een heel goede leidster. Ik denk dat zij de faculteiten alle vrijheid geeft maar tegelijkertijd een bepaalde richting op kan sturen. Ik ben het ook helemaal eens met mijn collega Sjoerd Claessens die in deze rubriek de verbindende kracht van Mariëlle prees.
“Verder vind ik dat de nieuwe rector de evenredigheid moet bevorderen. Alle faculteiten moeten zich goed tot elkaar verhouden, er moet sprake zijn van harmonie. Het mag niet zo zijn dat er één of twee de dienst uitmaken. Ja, er moet gelijkwaardigheid zijn om goed te kunnen samenwerken en dan maakt het niet uit of een faculteit fysiek groter is dan de andere.”

Akkermans hoopt dat de nieuwe rector inzet op digitalisering van zowel het onderwijs als het onderzoek. “Het staat nog in de kinderschoenen. Er valt zoveel te verkennen. We zitten nu al op het punt dat onze studenten elders online vakken kunnen volgen en hun punten hier willen inbrengen. Dat mag allemaal nog meer tot ontwikkeling komen.”

Maar onderwijs, incluis allerlei innovaties, zit nu in het pakket van de vicerector die tevens directeur is van het EdLab, ‘een centrum voor onderwijsinnovatie’. Wat wordt straks de verdeling? “Innovaties horen bij het EdLab, maar ik vind dat onderwijs – als geheel – thuis hoort in de portefeuille van de rector.”

Wendy Degens, Riki Janssen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)