Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Paul: “UM is meer Europese dan internationale universiteit”

Paul: “UM is meer Europese dan internationale universiteit”

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

MAASTRICHT. Bestuursvoorzitter Martin Paul wil af van de stelregel dat de UM voor minimaal de helft Nederlands studenten zou moeten werven. “Misschien moeten we weg van de klassieke definitie: Nederlandse versus buitenlandse studenten.”

Het nieuwe strategische programma van de UM staat nog geheel ter discussie, maar het college van bestuur heeft wel wat ideeën. Paul: “Een relevant deel van onze studenteninstroom komt uit de euregio en de afgestudeerden blijven daar ook wonen en werken. Misschien moeten we vier groepen studenten onderscheiden: uit de euregio binnen een straal van 100 kilometer, dus zuidoost-Nederland en de aangrenzende delen van Duitsland en België, dan de rest van Nederland, Europa en ook nog buiten Europa. Ik weet niet of je daar dan percentages aan moet koppelen.”

Het Europese karakter mag van Paul meer benadrukt worden: de UM zal zich dan niet langer internationaal noemen, maar Europees. Het overwegend Engelstalige onderwijs blijft wel gehandhaafd. Paul vindt dat de wettelijke taak om het Nederlands als wetenschaps- en cultuurtaal te koesteren, niet voor de Universiteit Maastricht geldt. “Wij hebben die opdracht niet, het geldt voor de grote algemene universiteiten.”

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) schrijft voor dat “het onderwijs in het Nederlands dient plaats te vinden, tenzij er goede redenen zijn daarvan af te wijken.” Die redenen zijn volgens Paul ruimschoots aanwezig: de UM leidt in belangrijke mate op voor de internationale arbeidsmarkt en trekt om die reden een internationale studentenpopulatie. Daarnaast zijn en blijven er aan de UM nog altijd Nederlandstalige opleidingen.

De UM-voorzitter vervoegde zich afgelopen december bij de Tweede Kamer voor een hoorzitting over de ‘verengelsing van het hoger onderwijs’, op initiatief van SP en CDA. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft inmiddels toegezegd de situatie in het hoger onderwijs te zullen onderzoeken.

De SP-onderwijsspecialist in de Tweede Kamer, Jasper van Dijk, zal het de UM vermoedelijk niet al te moeilijk gaan maken. Van Dijk vond aanvankelijk dat de UM tegenover elke Engelstalige studie een Nederlandse variant moest aanbieden. Paul pleit er voor om die differentiatie landelijk te regelen en niet de UM te dwingen alles tweetalig te organiseren. Van Dijk vindt dat nu “een aanvaardbare redenering, mits de minister er voor zorgt dat het aanbod evenwichtig over het land wordt gespreid”.

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)