Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Eerst een berisping, nu een handreiking

Eerst een berisping, nu een handreiking

NIP komt Maastrichtse psychologen tegemoet

MAASTRICHT. Na de berisping van de Maastrichtse hoogleraar Corine de Ruiter vorig jaar is het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) bereid om speciale richtlijnen op te stellen voor forensisch psychologen. Een gesprek is aanstaande. Al is de kou nog niet uit de lucht.

Het begon met een rechtszaak waarin forensisch psycholoog De Ruiter optrad als getuigedeskundige. Ze zou mensen “psychopathische trekken” hebben toegeschreven en “schizofreen” genoemd, die ze nooit had gezien of gesproken. Dat is een schending van de beroepscode, vond het NIP en tikte De Ruiter op de vingers.

In een uitgebreid blog stelde de UM-hoogleraar dat ze niet zelf die kwalificaties heeft gebruikt maar andere bronnen citeerde. Het eigenlijke probleem ligt volgens haar dieper: tuchtcolleges – ook van het NIP – weten nauwelijks wat forensisch psychologen doen. Ze beoordelen hen met klinische criteria, terwijl het niet gaat om behandeling van patiënten maar om waarheidsvinding. De beroepscode is met andere woorden te zeer toegesneden op klinisch psychologen. De Ruiter pleit voor specifieke beroepsethische richtlijnen voor forensisch psychologen, zoals de Amerikaanse beroepsvereniging die al in 1991 introduceerde.

Daar lijkt het NIP nu ook toe bereid. “Als speciale regels nodig zijn, dan lijkt me dat buitengewoon nuttig”, zegt Henk Geertsema desgevraagd. Hij is voorzitter van de Bestuurscommissie Ethische Zaken van het NIP. “Maar dat zal eerst moeten blijken in een gesprek. We gaan ook een enquête de deur uit doen onder forensisch psychologen. De beroepscode is niet in beton gegoten. Om de vijf jaar vragen we suggesties voor herziening maar die hebben we van forensisch psychologen nooit gekregen. Wij zijn altijd van mening geweest dat de code goed werkt.”

Een facultaire commissie onder leiding van prof. Gerjo Kok heeft de Maastrichtse psychologen geadviseerd om “de handreiking van het NIP te accepteren en een constructieve dialoog aan te gaan”.

Harald Merckelbach, die de Maastrichtse honneurs waarneemt, zegt dat praten altijd zin heeft. “Maar wel op basis van goede uitgangspunten. Wat nogal een armoedige basis voor een gesprek vormt, is dat het NIP een verdachte beschouwt als een cliënt, vergelijkbaar met iemand die in therapie is. Met alle rechten van dien, wat dus betekent dat een verdachte een rapport kan blokkeren of inzage kan eisen. Zo kun je als een getuigedeskundige natuurlijk niet werken.”

Merckelbach vraagt zich af of de beroepsvereniging in de gaten heeft wat de consequenties daarvan zijn. “Het NIP zet de deur wagenwijd open voor strafexercities tegen onwelgevallige deskundigen”, schrijven Merckelbach en zijn Amsterdamse collega Peter van Koppen in een venijnig stuk voor het juni-nummer van vakblad De Psycholoog. Merckelbach: “Na de berisping van De Ruiter lopen forensisch psychologen nu het risico dat advocaten klachten tegen hen gaan indienen, omdat ze bijvoorbeeld een oordeel hebben geveld zonder iemand gesproken te hebben. Een naaste collega van mij heeft dat al aan den lijve ervaren. ”

Geertsema: “Daar geloof ik niets van. Onze regels gelden al jarenlang en in de recente geschiedenis heeft dat nooit tot problemen geleid. Ik zie dat gevaar niet.”

Het stuk van Merckelbach en Van Koppen is een reactie op een artikel van Geertsema in datzelfde juni-nummer. Geertsema blikt daarin terug op de affaire en concludeert samen met het college van toezicht van het NIP dat De Ruiter op de belangrijkste punten fout zat. Ze had de kwalificaties niet mogen geven en de beroepscode is niet toegesneden op klinisch psychologen maar geschikt voor alle werkvelden.

Kortom, de hakken lijken diep in het zand te staan. Een datum voor de “constructieve dialoog” is nog niet geprikt.

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)