Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Magnetrons in de mensa, alle tentamendata op een rij en gratis sporten

Magnetrons in de mensa, alle tentamendata op een rij en gratis sporten

Photographer:Fotograaf: flickr.com/Theresa Thompson

Raadsverkiezingen 2016

De communicatie kan veel beter, tutoren moeten meer normuren krijgen en tentamens moeten van tevoren gecheckt worden op fouten. Van 23 tot en met 26 mei kunnen studenten de nieuwe leden van de universiteits- en faculteitsraden kiezen. Observant vroeg drie studentenpartijen naar hun visie op pgo, tentamens en voorzieningen.

Michael Dijkstra, U-raadslid en opnieuw kandidaat voor NovUM en derdejaars European Studies

PGO 2.0 “Het is belangrijk dat studenten uitgedaagd worden. Bij veel faculteiten is het nu zo dat studenten in de onderwijsgroep vragen krijgen waarvan de antwoorden in één boek te vinden zijn. Ik vind het juist van belang om verschillende bronnen naast elkaar te leggen en daar je eigen conclusies uit te trekken. Zo stimuleer je kritisch denken. Daarom moeten er meer normuren voor tutoren komen, dat moet in het Strategisch Plan. We zouden ook graag trainingen voor meer inzicht in het groepsproces zien. Zo kan een tutor studenten beter op het gemak stellen. En het moet makkelijker worden om een vak bij een andere faculteit te volgen of een taalcursus.”

Examinering “Tentamens zijn vaak pas laat klaar. Zo kan een tutor studenten pas in de laatste twee weken gericht voorbereiden. Ook het tijdstip wordt pas laat bekend gemaakt. Dat moet eerder en duidelijker. Daarbij willen we dat tutoren meer tijd krijgen om na te kijken.  Nu hebben ze voor papers twee uur per onderwijsgroep, uitgaande van een groep van 14 is dat dus 7 minuten per paper. Dan krijg je als student of een standaard nakijkformulier terug met wat kruisjes bij onvoldoende, voldoende of goed, wat heel frustrerend is, of een tutor moet in z’n eigen tijd gaan nakijken.”

Sporten “De universiteit zou meer moeten doen om een gezonde levensstijl bij studenten te promoten. De gewoontes die je als student ontwikkelt, blijven je hele leven bij je. De UM heeft ook carrièrecursussen en studentenpsychologen, dit past in het verlengde daarvan. Dat je moet betalen om te kunnen sporten, is bijvoorbeeld een drempel. Dat kan ook gratis, of in ieder geval goedkoper. Ook de catering kan gezonder. In de meeste automaten zit alleen frisdrank en snoep.”

International Classroom “Ik merk dat ik vaak hetzelfde denk als andere Nederlanders in de groep. Buitenlandse studenten bieden een ander perspectief. De verhouding Nederlanders-buitenlanders maakt niet uit, je moet de beste studenten hebben. Het is wel belangrijk dat de integratie goed verloopt, zowel tussen Nederlandse en buitenlandse studenten als met de stad. Een project vanuit studenten om vluchtelingen te helpen: mooi! Dat soort initiatieven kan de UM meer stimuleren en ondersteunen. Ook zou de UM vaker een kijkje in de keuken kunnen geven. Het PAS Festival is een goed voorbeeld.”

Grootste verschil met andere partijen “Wij zijn activistisch, hebben veel contact met onze kiezers. Iedere twee weken is er een vergadering. De dingen die onze leden belangrijk vinden – duurzaamheid, integratie – zie je terug in onze voorstellen. Zo hebben we gevochten voor een gratis Nederlandse cursus, die nu iedereen krijgt.”

Leonard Nijman, volgend jaar fractievoorzitter DOPE in de u-raad en tweedejaars geneeskunde

PGO 2.0 “Er moet meer bijscholing komen voor tutoren. Soms hebben studenten de indruk dat de tutor er geen zin in heeft of niet goed weet hoe het pgo werkt. Hoe het pgo wordt uitgevoerd, verschilt per faculteit, studie en tutor, dat willen we niet.”

Communicatie “De communicatie kan op een aantal vlakken veel beter. Neem de nieuwsbrief die iedere student nu krijgt. Daar staan wel twintig mededelingen in, waarvan een groot deel niet zo belangrijk is. Daardoor missen studenten bijvoorbeeld dat de Tapijnkazerne is geopend, daar hebben ze dan overheen gelezen. Wij willen een kortere nieuwsbrief met alleen de belangrijkste informatie. Ook kunnen al die verschillende websites en portals – EleUM, Blackboard – efficiënter georganiseerd worden, zodat de informatie op één plek te vinden is.

Examinering “We willen – het liefst aan het begin van het jaar – een lijst met belangrijke data voor de student. Wanneer zijn de tentamens, de herkansingen, de deadlines voor het inschrijven voor een vak en voor papers. We snappen dat dat niet altijd in september lukt, maar nu krijgen studenten soms pas twee weken van tevoren te horen wanneer het tentamen is. Ook kan het lang duren voordat een tentamen of paper is nagekeken. Geef daar open en duidelijk uitleg over; waarom is dat? Daarmee kweek je veel meer begrip. En ben duidelijk over de datum waarop het definitieve cijfer bekend is.”

Studieplekken “Er zijn studieplekken bijgekomen, maar voor sommige studies is het nog steeds niet genoeg. Ook zien we dat mensen die niet aan de UM studeren, zoals scholieren, gebruik maken van de universiteitsbibliotheek. Wij denken aan poortjes, die je alleen bij drukte aanzet, bijvoorbeeld tijdens tentamenweken. Al moet de student ook zelf z’n verantwoordelijkheid nemen: niet een studieplek bezet houden en dan twee uur gaan lunchen.”

International Classroom “Ons motto is: the more the merrier. De integratie verloopt volgens ons goed. We vinden het belangrijk dat de buitenlandse student zoveel mogelijk hulp krijgt bij zaken als inschrijven bij de gemeente, het vinden van een woonruimte, etc. Wat we wel horen is dat bij sommige studies het Engels van docenten nog onder de maat is. Een docent moet voor iedereen goed te verstaan zijn. Verder denken we dat de UM nog veel meer gebruik kan maken van de contacten met buitenlandse universiteiten. Bij geneeskunde kun je bijvoorbeeld een keuzeblok volgen in Italië. Die universiteit heeft ook andere faculteiten, waarom niet dit contact gebruiken om de uitwisselingen uit te breiden?”

Grootste verschil andere partijen “DOPE is aangesloten bij het Interstedelijk Studentenoverleg. Daardoor weten we wat er speelt op andere universiteiten en leggen we gezamenlijk punten voor aan het ministerie voor onderwijs. We hebben dus ook landelijk invloed.”

Romain Hollands, f-raadslid bij psychologie, opnieuw kandidaat voor WISE, derdejaars psychologie

PGO 2.0 “Er wordt te weinig gediscussieerd in de onderwijsgroepen. Dat komt deels doordat de groepen steeds groter zijn geworden. Eerstejaars zitten met 14-15 man in een groep. Dan wil je iets zeggen, maar zijn er 5-6 anderen die dat ook willen zeggen. Het gevolg: iedereen blijft stil. Maar ook de rol van de tutor en de gespreksleider moet meer aandacht krijgen. Een gespreksleider moet de discussie op gang helpen, mensen aan het denken zetten.”

Examinering “Er zijn veel klachten over slechte vertalingen van de tentamens, die in het Nederlands en Engels zijn. Termen, die ook de Nederlanders in het Engels geleerd hebben, worden opeens vertaald. En er zijn veel inconsequenties. Dan staan de antwoorden bij het Nederlands in een andere volgorde dan bij het Engelse tentamen. Ook worden er vaak vragen achteraf geschrapt, omdat ze niet genoeg aansloten op de leerstof of die zelfs tegenspraken. Bij het laatste tentamen ‘kritisch denken’ ging het om tien van de veertig vragen, dat is 25 procent! Als de tentamens eerder klaar zouden zijn, kan er nog iemand – bij voorkeur een native speaker met verstand van het vak – naar kijken.”

International Classroom “Er zijn twee grote groepen: Nederlanders en Duitsers. Die mixen minder dan je zou willen. Zeker nu de buitenlanders in de nieuwe Engelstalige bachelortrack geen Nederlands meer leren. In de pauze vervalt iedereen in z’n eigen taal. We willen inzetten op meer interactie tussen deze groepen.”

Mensa “Er is veel veranderd in de mensa, er is meer vers eten. Duur als je het vergelijkt met andere universiteiten, maar dat is het gevolg als je meer ter plekke wilt klaarmaken. Wat beter kan is de keuze, die is beperkt. Maar één groente, overgoten met vette saus. En je kunt de verschillende onderdelen van een menu niet apart bestellen. Ook zouden we graag magnetrons en waterkokers hebben. Zo kunnen studenten eten van thuis opwarmen. Nu zijn ze verplicht om iets in de mensa te kopen als ze een warme maaltijd willen.”

Grootste verschil andere partijen “We zijn actief en betrokken, concentreren ons volledig op de psychologiefaculteit en we zorgen voor consistentie. Bij andere partijen heb je vaak ieder jaar nieuwe kandidaten. Wij zijn ontstaan uit de raad en twee van ons zijn nu al raadslid.”

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)