Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Drukte in UB grootste klacht. En muizen

Drukte in UB grootste klacht. En muizen

Photographer:Fotograaf: archief

MAASTRICHT. Te weinig studieplekken, stroomloze stopcontacten, kapotte stoelen en muizen in het binnenstadsgebouw: studenten blijven klagen over de bibliotheekvoorzieningen aan de Universiteit Maastricht.

In een memo aan het college van bestuur van de studentengeleding in de universiteitsraad worden alle klachten nog eens op een rijtje gezet. Zo kent de bibliotheek in Randwijck te weinig studieplaatsen, ook buiten de drukkere tentamenperiodes. Tevens schort het aan voldoende boeken: voor een blok met driehonderd studenten zijn er 25 beschikbaar. En als groepen samen willen studeren zijn er niet genoeg groepsruimtes.

In de binnenstadsbieb gelden weer andere bezwaren. Kapotte stoelen bijvoorbeeld, en muizen in het gebouw. Verder is het sowieso te druk en zijn er nog altijd studenten die spullen neerleggen om hun plekje te reserveren en vervolgens een tijdje ergens anders bivakkeren.

En dan de nieuwe studiegelegenheden die zijn ingericht in de sporthal, op het Tapijnterrein, in het SSC. De algemene klacht daarover: er is geen studiemateriaal, geen boeken, en wat de Tapijn betreft, daar is het ’s winters veel te koud, het is er ongezellig en bovendien kunnen veel studenten het gebouw niet vinden. De memo is niet alleen maar negatief, want juist de Tapijnlocatie wordt afgezet tegen de binnenstadsbieb en dan blijkt de laatste op alle fronten te winnen: er hangt een goed studieklimaat, er is wifi, je kunt er printen, het is er comfortabel enzovoorts. Op de kapotte stoelen en de muizen na dus.

Verder zijn er nog de problemen met stopcontacten, onontbeerlijk om snel leeglopende laptopaccu’s op peil te houden. Daar zijn er op allerlei plaatsen te weinig van, en erger nog, als ze er wèl zijn staat er soms geen stroom op, zoals in de UNS40, het psychologiegebouw, melden de studenten.

Gebouwenbeheerder Yvette Froeling van de universiteitsbibliotheek heeft de memo (die twee weken geleden in een U-raadscommissie is behandeld) pas deze week onder ogen gekregen en belooft waar mogelijk actie. Alleen niet bij de UNS40 “want daar ga ik niet over.” En ook niet over die andere vraag van studenten: meer e-boeken. “Daar gaan de facultaire bibliotheekcommissies over, niet wij.”

Dat van die kapotte stoelen “verrast me, elk jaar vervangen we er een aantal, we gaan er meteen naar kijken.” En de muizen? Froeling: “Tja, dat heb je in alle oude gebouwen. En omdat mensen mogen eten in de bieb betekent dat wel dat er etensresten liggen, dat er pizzadozen rondslingeren, daar valt niet tegen op te poetsen. Maar we strooien gif, we zetten lokdozen.”

Het ‘reserveren’ van een plaats door er spullen neer te leggen blijkt een hardnekkig euvel, al jarenlang wordt daar - door andere studenten - over geklaagd. Er loopt op dit moment een experiment om het tegen te gaan, zegt Froeling, maar over het hoe en wat laat ze niets los; “dat zou het experiment kunnen beïnvloeden. We mikken op gedragsverandering.”

Een andere studentensuggestie wordt omarmd, sterker, er wordt al aan gewerkt. Waarschijnlijk per september komt er een soort ‘barometer’ op de UB-site, plus een app, die inzicht geven in de drukte op de verschillende locaties. 

Het beleid van de UB is tweeërlei: voor de lange en de korte termijn. Wat betreft het eerste, men gaat samen met de facilitaire dienst een prognose maken van de behoefte aan bibliotheekvoorzieningen in 2025. Daar zal ongetwijfeld  het gebrek aan groepsstudieruimtes in prijken. Froeling: “De room booking faciliteit is heel populair, we merken dat er te weinig groepsruimtes zijn.”

Verder richt men zich waar mogelijk op oplossingen voor de korte termijn. Daar behoorden bijvoorbeeld voorzieningen als de Tapijn bij, extra learning spaces zonder studiemateriaal, maar daar klagen de studenten dan nu weer over. Froeling: “Het is bewust gedaan, dat daar geen boeken zijn. Overigens zit er in de Tapijn een groepje hardcore users die het fantastisch vindt, die vooral niet willen dat iedereen er naartoe komt. Wat betreft de kou, de studieboxen zelf zijn verwarmd, alleen de gangen niet, de open ruimtes. En nee, we gaan geen plexiglas voor de ramen zetten, zoals deze studenten voorstellen, dat kost te veel geld. Het gebouw wordt uiteindelijk gesloopt, dus met investeringen zijn we zuinig.”  

Studenten, zo heet het in de memo, hebben moeite om nieuwe voorzieningen als de studieplaatsen in de sporthal en op de Tapijnkazerne te vinden. Froeling: “Dat komt vanzelf, de nieuwe studieplekken in het SSC zaten in het begin ook niet vol. We gaan ze in ieder geval niet aan het handje meenemen.”

Categories:Categorieën:
Tags:
ub

CommentsReacties

2016-05-26: Raimond Coumans
Erg gekleurd verhaal. Jammer dat er bijvoorbeeld niet genoemd wordt dat elke klacht serieus wordt opgepakt en mensen worden uitgenodigd om hun verhaal te doen. (Individueel of tijdens een van de georganiseerde Library User Groups) Zo klagen mensen ook over drukte en als er dan toegangscontrole is klaagt men daar weer over. Beetje populair stukje journalistiek.....

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Enter the code shown above: