Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Ook Fasos gedupeerd door beleid provincie

Ook Fasos gedupeerd door beleid provincie

Photographer:Fotograaf: SHCL

SHCL lijkt deel subsidie te verliezen

MAASTRICHT. Het plan van de Provincie Limburg om de helft van haar subsidie voor het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) in te trekken, stuit op weerstand bij de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen (Fasos). Die faculteit werkt nauw samen met het SHCL.

De provincie wil de bezem halen door wat de erfgoedsector wordt genoemd: instellingen en organisaties die zich bezig houden met de Limburgse geschiedenis, van archeologische vondsten tot bedrijfsarchieven of schutterijfeesten. Daar valt bijvoorbeeld het Centre Céramique onder, waarvan de subsidie voor de Limburgensia-afdeling geheel wordt ingetrokken, en ook het SHCL. Volgens de provincie, met name CDA-gedeputeerde Ger Koopmans, doen de instellingen veel te weinig aan digitalisering en zijn ze niet toegankelijk genoeg: te elitair, te academisch. Wat er op sites te vinden is, zei Koopmans in Dagblad De Limburger, is “te vaak voer voor alleen specialisten en promovendi. Zo heeft erfgoed geen toekomst.”

Het SHCL wordt voornamelijk door twee instanties bekostigd, de provincie en de Universiteit Maastricht. Elk neemt zo’n vier à viereneenhalve ton per jaar voor zijn rekening, de UM iets minder dan de provincie. Daarvan worden onderzoekers betaald, een wetenschappelijk bibliothecaris, en overhead. De banden met Fasos en vooral de vakgroep geschiedenis, zijn sterk: onderzoekers maken gebruik van de collecties van het SHCL, directeur Ad Knotter is hoogleraar bij de faculteit. De publicaties van het instituut worden meegenomen in de facultaire onderzoeksvisitaties en krijgen goede tot zeer goede beoordelingen.

De directeur hoopt de provincie nog op andere gedachten te kunnen brengen, iets waar Fasos-decaan Sophie Vanhoonacker hem in steunt, zo laat ze weten. Knotter: “Het gaat er niet om dat wij tegen digitalisering zijn, integendeel, dat is de toekomst en we werken er ook aan. Het punt is dat een subsidiekorting met de helft betekent dat we mensen moeten ontslaan die nodig zijn voor het beheer van de collecties: de archieven, de bibliotheek, de fotocollecties. Dat beheer is essentieel, juist ook als je wilt digitaliseren.”

Historicus Joop de Jong van Fasos beaamt dat volmondig: “Het gaat om de ontsluiting van archieven en collecties, je hebt mensen nodig die er thuis in zijn, die de inhoud kennen, die die digitale inhoud context kunnen geven. Als alles alleen maar ongesorteerd wordt ingescand, ben ik als onderzoeker verloren.”

Deputé Koopmans beweert dat het niet om een bezuinigingsoperatie gaat: het geld blijft beschikbaar maar moet verworven worden in de vorm van projecten waarvoor de instellingen met elkaar zullen concurreren. Knotter: “Dat is het probleem juist, dan halen wij per project eventueel weer tijdelijk mensen binnen, maar die ontberen de kennis die het vaste personeel wel heeft. Dus dat werkt niet.”

De operatie lijkt inmiddels nog een bedenkelijk randje te hebben. De nota waarin de provincie haar nieuwe beleid aankondigt komt uit de koker van Koos Hussem, eigenaar/directeur van een digitaliseringsbedrijf in Roermond, x-cago. Onder de mogelijke digitaliseringsprojecten die de provincie zou willen steunen zijn er twee van dit bedrijf. Knotter en andere betrokkenen bij het Limburgse erfgoed meldden dit afgelopen zondag in een radio-uitzending van L1.

Inmiddels heeft Knotter een gesprek met gedeputeerde Koopmans gehad. Volgens Knotter heeft deze hem toen ervan verzekerd dat er geen provinciale digitaliseringsopdrachten naar x-cago zullen gaan. Op 3 juni wordt het plan in de Provinciale Staten besproken.

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)