Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Minister Bussemaker: “Goed dat de UM zich niet aan de regels heeft gehouden”

Minister Bussemaker: “Goed dat de UM zich niet aan de regels heeft gehouden”

Photographer:Fotograaf: Joey Roberts

MAASTRICHT.Het werd toch weer even een issue: dat er voor het eerst een rector magnificus van buiten de UM is benoemd terwijl de interne regels eigenlijk anders voorschrijven. Rianne Letschert refereerde eraan in haar maidenspeech, de minister deed er een stevig schepje bovenop.

Bussemaker was te gast bij de rectorswisseling, vorige week donderdag. “Bij uitzondering”, verklaarde ze, vooral omdat Letscherts benoeming een “mijlpaal voor het diversiteitsbeleid” aan de universiteiten markeert. De minister is al jaren een groot pleitbezorger van meer vrouwen aan de top. Ze prees vervolgens de raad van toezicht van de UM: die had “visie en leiderschap” getoond door zich niets aan te trekken van de regel in het eigen bestuursreglement dat de rector magnificus uit de hoogleraren van de universiteit wordt benoemd. “Leiderschap”, zei Bussemaker, “betekent dat je soms iets anders doet”.

Het statement was Truze Lodder, voorzitter van de raad van toezicht (rvt) en degene die Letschert definitief bij de benoemingsadviescommissie introduceerde, uit het hart gegrepen.

Lodder beschouwt de kritiek op het afwijken van de regels als gezeur. Het resultaat telt, vindt ze, “en wie is er nou niet enthousiast over de benoeming van Letschert?”

Dat valt niet te ontkennen - de keuze voor haar wordt alom bejubeld - maar dat geldt niet voor de gevolgde procedure. UCM-docent en lid van het Lokaal Overleg Christoph Rausch voor de weterschappersvakbond VAWO: “Het reglement is duidelijk. Dus als je iets anders wilt, kan het in democratisch overleg gewijzigd worden. Maar pas het dan gewoon eerst keurig aan. Nu is het weer een fait accompli.”

De kwestie is in de benoemingsadviescommissie eveneens aan de orde geweest, meldt prof. Marc Groenhuijsen. Hij zat als rvt-lid in die commissie maar is in het dagelijks leven hoogleraar strafrecht in Tilburg en oprichter van het Victimologisch Instituut waar Letschert tot voor kort directeur van was. (Truze Lodder: “Ooit heeft hij haar naam laten vallen als goeie vrouw die ik in de gaten moest houden.”) 

Groenhuijsen vertelt dat in 2015 in Tilburg eveneens een rector van buiten is benoemd. Daar kent het bestuursreglement eenzelfde clausule als in Maastricht, met dezelfde bedoeling: voorzitter en vicevoorzitter van het college van bestuur mogen overal vandaan komen, maar de rector geldt als representant van de zittende wetenschappelijke staf. “In Tilburg leidde die benoeming tot protest”, meldt Groenhuijsen. Kon het hier in Maastricht wel? Zijn vraag werd door het college van bestuur, eveneens vertegenwoordigd in de benoemingsadviescommissie, weggewuifd: “Ze zeiden dat het geen enkel probleem was, iemand werd gewoon als hoogleraar benoemd en daarna tot rector.”

Volgens Groenhuijsen was hij de enige die het punt ter tafel bracht. De vertegenwoordiger van de universiteitsraad in de commissie, Roberta Haar, zou zich niet hebben uitgesproken. Haar wil er desgevraagd niets over zeggen, “alles was vertrouwelijk”. U-raadsvoorzitter  Jonathan van Tilburg laat weten dat “er maar eens goed naar ons interne reglement gekeken moet worden, zodat situaties als deze in de toekomst voorkomen kunnen worden.”

Ook rvt-voorzitter Lodder vindt dat het reglement aanpassing verdient.

 

 

 

 

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)