Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Verlengd bsa echt van de baan

NEDERLAND/MAASTRICHT. Opleidingen mogen tweedejaars studenten niet wegsturen met een bindend studieadvies, heeft minister Bussemaker bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. In Maastricht overwoog de psychologiefaculteit vorig academisch jaar nog om een verlengd bsa in te voeren.

De faculteitsraad was hier echter op tegen en het besluit werd uitgesteld. “Terwijl we hier mee bezig waren, werd dit nieuws van Bussemaker bekend en hebben we het meteen van de baan geveegd”, zegt Hanneke van Mier, voorzitter van de examencommissie. Het faculteitsbestuur zag in het verlengd bsa een oplossing voor tweedejaars studenten die voortijdig derdejaars vakken gingen volgen, terwijl ze ook nog vakken uit het eerste jaar hadden open staan. “Dat is nu opgelost door in het OER op te nemen dat eerstejaars studenten alleen vakken uit het eerste jaar en tweedejaars studenten alleen vakken uit jaar 1 en 2 mogen volgen.”

Opleidingen moeten studenten aan het einde van hun eerste jaar een studieadvies geven. Als de student klaarblijkelijk ongeschikt is voor de opleiding, mogen ze hem wegsturen. Maar ze mogen dit maar op één moment doen. Veel opleidingen smokkelden hiermee. Eerstejaars mochten bijvoorbeeld naar het tweede studiejaar als ze meer dan veertig van de zestig studiepunten hadden behaald, maar dan moesten ze in hun tweede jaar de hele propedeuse afronden. Anders konden ze alsnog vertrekken. Dat mag dus niet. Opleidingen mogen maar één keer oordelen: wel of niet ongeschikt. Ze mogen er geen nadere voorwaarden aan verbinden, ook niet als ze zogenaamd een uitgesteld of voorwaardelijk bsa uitdelen.

In mei bleek dat opleidingen ondanks een reeks van verloren rechtszaken hun eigen regels bleven hanteren. De Partij van de Arbeid stelde hierover mondelinge vragen aan de minister. Al snel pasten veel hogescholen en universiteiten hun regels aan. Wie dat nog niet heeft gedaan, moet het alsnog doen, staat in de brief van minister Bussemaker.

HOP/CF

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)