Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Hillary Clinton, presentist

Hillary Clinton, presentist

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

Hillary Clinton, kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten, 68 jaar, wordt onwel tijdens de herdenking van Nine Eleven (9/11) en moet acuut afhaken. Naderhand blijkt dat ze een longontsteking heeft, waarvoor ze de vorige dag al bij de dokter is geweest. Zij was present, maar haar gedrag roept in de VS vraagtekens op. Niet alleen over haar gezondheid en dus de geschiktheid voor het ambt van president.

Ooit heb ik uitgezocht in welk beroep de minste ziekmeldingen voorkwamen. In Nederland is altijd reuring over de hoogte van het ziekteverzuim. Onveranderlijk wordt dit hoog geacht. Daarom had het zin uit te zoeken onder welke omstandigheden het ziekteverzuim on-Hollands laag was. Eén beroep sprong eruit met ruim minder dan één ziekmelding per jaar. De werknemers in de kleine binnenvaart waren in Nederland de kampioenaanwezigen. Menige schipper had slechts een enkele knecht die bovendien aan boord woonde. In zo’n geval leidt alleen een aandoening die werken onmogelijk maakt tot een formele ziekmelding. Een griepje, rugpijn, verwondingen, daar kwamen knecht en kapitein samen wel uit. Iedereen aan boord was presentist uit noodzaak. Wat voor schippersknechten geldt, speelt ook bij ministerpresidenten, popsterren, topacteurs of examenklanten. Hillary Clinton kan moeilijk afzeggen voor de herdenking van Nine Eleven. Dat is een eerste verklaring voor haar riskante aanwezigheid in New York.

Een tweede verklaring heeft te maken met verschillen tussen Nederland en Amerika. Nederland is een land van absentisten. Van mensen die niet in de weg willen lopen als ze niet voluit kunnen functioneren. Die best plaats willen maken. Die graag tegen een ander zeggen: ziek eerst maar eens uit, voor je terug komt. Wij houden van onze verzorgingsstaat. Amerika is een land van presentisten. Men hangt aan de baan, bang ook om die te verliezen. Men ziet collega’s vooral als concurrenten. Die aanwezigheidnoodzaak gaat zo ver dat een familielid van ons haar werk niet kon opzeggen omdat ze dan haar ziektekostenverzekering, nodig voor haar chemokuur, zou verliezen. Absentisme of presentisme wordt onder de druk van deze maatschappelijke arrangementen een collectieve levenshouding.

En ten slotte de factor leeftijd. Politici leven in de publieke ruimte. We weten bijna alles van ze. Bovendien worden ze ouder. Zeker in het presentisme van Amerika speelt een pensioengerechtigde leeftijd nauwelijks een rol. In tegenstelling tot Nederlanders die aan elkaar vragen: hoelang moet je nog? Hoeveel tekenen van ouderdom mag een president vertonen, voor absentie wordt aanbevolen? Geen idee!

Hans Philipsen

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Enter the code shown above: