Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Facilitaire dienst gaat op de schop

MAASTRICHT. Er wordt gesnoeid in het aantal leidinggevenden en zij die overblijven krijgen cursussen en coaching; afdelingen die verwant werk doen worden weer bij elkaar gezet en vooral: de cultuur binnen de dienst moet beter. De facilitaire dienst, alias Facility Services (FS), beraadt zich op het reorganisatieplan van interim-directeur Hans Tromp.

Dàt er afgelopen februari een interim-directeur werd aangesteld had alles te maken met de ophef die ontstond toen de vorige directeur, Eric Klekamp, in 2015 de receptiediensten wilde reorganiseren. De inhoud van het plan, maar zeker ook de manier waarop dat volgens veel medewerkers van bovenaf werd opgelegd, leidde tot een soort opstand die zich over de hele dienst verspreidde. In brede kringen bleken er bezwaren te leven tegen de bedrijfscultuur; er was sprake van een verregaand gebrek aan vertrouwen in leidinggevenden, sommigen repten van een angstcultuur. Klekamp kon de druk niet meer aan en vertrok, een externe adviseur werd ingehuurd om het misnoegen onder het personeel te peilen, waarna eind januari van dit jaar Hans Tromp als interim-directeur aan de slag ging. Zijn werk zit er bijna op nu er een dik reorganisatieplan ligt dat in grote lijnen de instemming van de medewerkers lijkt te hebben. Althans, dat bleek tijdens een plenaire bijeenkomst eind september, waar Tromp expliciet om steun vroeg. Het enige wat nu nog ontbreekt, is het fiat van de dienstraad, die formeel dient in te stemmen met de plannen. Desgevraagd verklaart raadslid Nic Ritzen dat de raad er intern nog niet uit is; het oordeel verwacht hij niettemin op zijn laatst volgende week.

Hoe dan ook, uit de eerdere schriftelijke vragen van de dienstraad die bij het rapport van Tromp zijn gevoegd blijkt één ding: men wijst de grote lijn van het plan niet principieel af, de kritiek richt zich op deelaspecten.

Wat is die grote lijn? Om te beginnen wordt het onder Klekamp ingevoerde ‘regiemodel’ naar de prullenbak verwezen. Het gaat om een managementmodel uit het bedrijfsleven dat “zonder open discussie” op een “technische” manier is ingevoerd, vindt Tromp. Medewerkers zien het vooral als synoniem voor (het zeer impopulaire) outsourcen van afdelingen, zoals dat al eerder is gebeurd bij FS, onder meer met de catering. In het model staat ‘klantmanagement’ centraal, maar, zegt Tromp, die klanten zijn de faculteiten en servicecentra en die willen vooral als partner benaderd worden, niet als klant.

Verder zal de afstand tussen management en werkvloer kleiner moeten worden. Dat betekent: meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie, zelfsturende teams met het bijbehorende vertrouwen in de deskundigheid van medewerkers, en minder leidinggevenden, in plaats van 17 straks 10. Er verdwijnt bijna een complete managementlaag van clustercoördinatoren. En wat er dan aan leidinggevenden overblijft zal veel “mensgerichter” moeten opereren, zeker ook de nieuw te werven directeur.

Belangrijk is daarnaast de vereenvoudiging van de organisatie. Nu zijn er twee afdelingen die zich met inkoop bezighouden maar die in verschillende ‘domeinen’ zijn ondergebracht. Zij zullen weer bij elkaar worden gezet. Voor twee vastgoedafdelingen geldt hetzelfde.

Een ding is duidelijk, vinden de medewerkers zelf en ook Tromp: zonder cultuuromslag gaat het allemaal niet lukken. Het gebrek aan vertrouwen en waardering vanuit de leiding en vice versa, de neiging om vooral het eigen werk centraal te stellen en niet de gezamenlijke prestatie, elkaar niet erop aan durven spreken wanneer er iets mis gaat; het moet allemaal anders. Tromp daarover: “Minder Limburgs: men is vriendelijk en zegt snel ja terwijl het eigenlijk nee is, mensen zijn indirect.”

De interim-directeur heeft in zijn cultuuranalyse veel begrip voor de medewerkers, maar verwoordt ook de kritiek op de dienst die in andere delen van de UM leeft. Zo laat de coördinatie van werkzaamheden te wensen over (“bijvoorbeeld eerst de buitenboel schilderen en dan, als de verf nog nat is, iemand met een bladblazer langs sturen”), terwijl de dienst ook een gebrek aan afstemming en communicatie met de interne ‘klanten’ wordt verweten. “FS is meer taakgericht dan mensgericht”, schrijft Tromp. Ook dat zal moeten veranderen.

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)