Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Goede matching en een mentor

Plan van aanpak uitval eerstejaars

MAASTRICHT. Goede voorlichting vooraf en meer begeleiding tijdens de studie. Daar zetten de faculteiten op in om de uitval onder eerstejaars terug te dringen of laag te houden. Op verzoek van het college van bestuur onderzocht iedere faculteit waarom studenten met hun studie stoppen en wat ze eraan doen om dat te voorkomen.

Het was een van de prestatieafspraken van de Universiteit Maastricht met de minister: niet meer dan 15 procent uitval onder eerstejaars. Dat is universiteitsbreed gelukt (rectificatie, zie kader); een hoger percentage bij een brede studie als rechten (30 procent) wordt dan gecompenseerd door minder stoppers bij bijvoorbeeld UCM (10 procent) en geneeskunde (3 procent). Maar het CvB wil verder kijken, zegt rector Rianne Letschert. “We weten nog niet hoe de nieuwe prestatie-indicatoren eruit gaan zien – als die er al komen – maar uitval is dan zeker een onderdeel.” Grotendeels is de verminderde uitval te danken aan de universiteit, maar Letschert ziet ook dat studenten steeds bewuster kiezen. “Er is minder ruimte om een foute keuze te maken. Daar maak ik me wel eens zorgen over. Moet je op je achttiende precies weten wat je wil studeren?”

Een bepaald percentage drop-outs is volgens Letschert niet te voorkomen. “Die 15 procent zal je altijd wel houden.” Ook de faculteiten stippen dit punt aan. Zo hebben gezondheidswetenschappen, Biomedical Sciences en European Public Health (allemaal onder de 15 procent) te kampen met studenten die niet zijn geselecteerd voor geneeskunde. Voor fiscale economie (26 procent) geldt hetzelfde, hier was International Business de eerste keus. De rechtenfaculteit ziet ook dat het eerste jaar een selecterende functie heeft, omdat er daar geen selectie aan de poort is.

Bij cultuurwetenschappen merken ze tijdens exitinterviews dat afhakers dankzij het brede aanbod van de opleiding ontdekken wat ze echt willen. Opvallend is overigens dat 85 procent van de CW- en European Studies-studenten die stopt dit doet vanwege een negatief bindend studieadvies. De overige uitval wordt veroorzaakt door studenten die zich voor 1 februari uitschrijven om dat te voorkomen. Slechts minder dan 1 procent stopt na een positief bsa.

Bij psychologie (19,5 procent) spelen persoonlijke problemen vaker een rol, omdat sommige studenten de studie kiezen vanwege hun eigen ervaringen met mentale gezondheidszorg. Ook kiezen de psychologen ervoor om twee struikelblokken – methoden en techniek en statistiek – in de eerste twee perioden te geven. “These courses are experienced as difficult, but are highly relevant for a study in psychology (…) FPN wants to make students aware of the statistical parts of their study right from the start; this prevents students from drop-out later on during their Bachelor’s study.” Ook hier zijn er veel studenten die stoppen om een negatief bsa te voorkomen, 48 procent van de studenten gaf tijdens een exitgesprek aan zich het volgende jaar opnieuw te willen inschrijven.

Data Science and Knowledge Engineering merkt op dat 15 procent voor bètastudies niet haalbaar is. Dit komt vaak door technische of statistische struikelblokken, in het geval van DKE wiskunde en programmeren. DKE streeft naar 20-25 procent. In vergelijking met andere bèta-opleidingen scoort DKE prima; afgelopen jaar 27,8 procent, waar bijvoorbeeld bij de Nijmeegse artificieel intelligentie-opleiding 44 procent afviel. De School of Business and Economics ziet een zelfde effect bij econometrie (35 procent) dan bij International Business en Economics and Business Economics (16 en 18 procent).

Matching

De maatregelen om uitval tegen te gaan zijn op te splitsen in twee onderdelen: betere voorlichting vooraf en intensievere begeleiding tijdens de studie. Bij die voorlichting speelt matching of de studiekeuzecheck een belangrijke rol. De aankomende student vult een vragenlijst in om de motivatie, eigen vaardigheden en kennis van het studieprogramma te peilen. Op basis van de antwoorden wordt hij/zij al dan niet voor een gesprek uitgenodigd.

En dat werkt: 85 procent van de gestarte studenten bij FHML zegt hierdoor een bewustere keus te hebben gemaakt. DKE zag het afgelopen jaar dat van de tien studenten die een kleine slagingskans hadden er negen inderdaad afvielen. Ook bij Fasos werd bij 70 procent van de drop-outs al een probleem voorzien, maar bij de overige 30 procent was tijdens het matchingstraject niets gesignaleerd. Dat gaat de faculteit verder analyseren.

SBE heeft dit jaar als extra eis ‘international classroom’ ingevoerd voor de fixus-opleidingen. Behalve dat de studenten gerankt worden op basis van hun cijfers en kennis wordt ook op basis van hun motivatie, cv en achtergrond gekeken of ze passen binnen het onderwijssysteem in Maastricht. De faculteit geeft wel aan er zeer terughoudend in te zijn om mensen hierop af te wijzen.

Mentor

Vrijwel alle opleidingen hebben of zijn bezig met het opzetten van een mentorprogramma. De opleidingen die het al hebben zijn daar unaniem positief over. Het gaat dan meestal om zes sessies gedurende het jaar: drie gezamenlijke (met de mentorgroep) en drie individuele. Indien nodig kan een student zelf meer gesprekken aanvragen of doorverwezen worden naar de studieadviseur.

SBE zet in op meer binding. De studenten worden opgedeeld in communities van zestig personen, die regelmatig met een mentor en studententutoren bij elkaar komen. De onderwijsgroepen worden het hele jaar uit deze groep samengesteld, zodat de studenten vaker een bekende tegenkomen.

Daarnaast wordt extra begeleiding gegeven waar nodig. Studenten die hun vakken niet halen, krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de studieadviseur en er zijn extra trainingen voor studievaardigheden waar iedereen aan kan deelnemen. Bij UCM krijgen non-EU studenten – voor wie de overgang vaak groter en de druk, vanwege hoger collegegeld, hoger is – aan het begin van het jaar een gesprek met de student counselor. DKE wil komend jaar in samenwerking met de studievereniging Incognito extra leermomenten introduceren, verzorgd door ouderejaars die gebruik kunnen maken van extra oefeningen en bijvoorbeeld video-lessen van de docenten.

Rectificatie

In dit stuk staat abusievelijk dat de UM de universiteitsbrede uitval tot 15 procent heeft weten terug te dringen. Dat was het voornemen in het kader van de prestatieafspraken met het ministerie. De uitval is gedaald maar niet onder de 16 procent gekomen. Deze prestatieafspraak is daarmee niet gehaald, alle andere wel. De ‘reviewcommissie’ was positief over de resultaten van de UM.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)